Phiên 21/9: Khối tự doanh xả gần 400 tỷ đồng cổ phiếu, tập trung VPB, MWG và VNM

Trong phiên hôm nay (21/9), khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 388,7 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường và 29,6 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.

 Giao dịch khối tự doanh CTCK trên sàn HOSE. (Nguồn: Thu Hà tổng hợp). 

Giao dịch chi tiết với cổ phiếu trên sàn HOSE, khối tự doanh công ty chứng khoán mua khớp lệnh 85 tỷ đồng trong khi bán ra 476 tỷ đồng. Giá trị mua bán thỏa thuận cân bằng. Tổng cộng cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, khối tự doanh bán ròng 390,6 tỷ đồng.

Với giao dịch chứng chỉ quỹ ETF nội, chứng quyền, khối tự doanh đảo chiều bán ròng 29,6 tỷ đồng. Ghi nhận giá trị chiều mua vào, bán ra với sản phẩm chứng chỉ quỹ, chứng quyền hôm nay đạt 12 tỷ đồng và 41,5 tỷ đồng.

Trên sàn HNX khối tự doanh giao dịch cân bằng trong khi thị trường UPCoM tiếp tục mua vào 1,1 tỷ đồng.

 Những mã cổ phiếu được khối tự doanh mua ròng mạnh trên HOSE phiên 21/9. (Nguồn: Thu Hà tổng hợp). 

Thống kê giao dịch theo từng mã, VPB bị bán mạnh nhất với 43,9 tỷ đồng, theo sau là MWG (30,6 tỷ đồng), VNM (26 tỷ đồng), HPG (25,1 tỷ đồng). Các cổ phiếu còn lại ghi nhận giá trị bán ròng trong khoảng từ 14 - 25 tỷ đồng là SSI, VNĐ, KBC, POW, FPT và VHM.

Tại chiều mua, HSG dẫn đầu với 1,8 tỷ đồng, theo sau là 1,7 (1,8 tỷ đồng), VGI (1 tỷ đồng). Những mã còn lại ghi nhận giá trị mua ròng dưới 1 tỷ đồng có MIG, GKM, FUEMAV30, AGM, CTR, BID và DPG.

 Giao dịch cổ phiếu của khối tự doanh trên HOSE. (Nguồn: Thu Hà tổng hợp). 

Giao dịch trên thị trường phái sinh, thanh khoản từ khối tự doanh tăng so với phiên trước (20/9). Trong phiên hôm nay, khối tự doanh CTCK ưu tiên vị thế Mua (Long) trên thị trường phái sinh. Cụ thể, khối này Mua (Long) 3.610 hợp đồng trong khi Bán (Short) 1.928 hợp đồng. Tổng khối lượng giao dịch cả phiên là 5.538 hợp đồng với tổng giá trị 675 tỷ đồng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/phien-219-khoi-tu-doanh-xa-gan-400-ty-dong-co-phieu-tap-trung-vpb-mwg-va-vnm-2022921191145827.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/