22:50 | 10/02/2020

Ninh Thuận đặt mục tiêu đi đầu cả nước về năng lượng tái tạo, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao năm 2030

Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành tỉnh có nền kinh tế năng động và đa dạng, đi đầu cả nước về năng lượng tái tạo, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Lập Qui hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kì 2021-2030, tầm nhìn 2050 - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Qui hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 7/2 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã chủ trì phiên họp của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Qui hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục đích lập qui hoạch tỉnh Ninh Thuận nhằm phát huy các tiềm năng, lợi thế và các giá trị khác biệt của tỉnh.

Đồng thời, qui hoạch là công cụ pháp lí giúp địa phương hoạch định, kiến tạo động lực không gian phát triển và là cơ sở để quản lí phát triển theo qui hoạch và thu hút các nguồn lực đầu tư.

Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành tỉnh có nền kinh tế năng động và đa dạng, đi đầu cả nước về năng lượng tái tạo, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Đến năm 2050, Ninh Thuận sẽ trở thành tỉnh có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng, tỉnh xanh và có môi trường sống tốt, phát triển bền vững.

Tại phiên họp, 19/20 Thành viên Hội đồng tham dự thống nhất thông qua với điều kiện có chỉnh sửa nhiệm vụ lập qui hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đánh giá của Thứ trưởng Trần Quốc Phương, trong những năm qua, Ninh Thuận luôn là địa phương đi đầu trong công tác qui hoạch.

Ninh Thuận là tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, nằm trong trung tâm tam giác phát triển là Khánh Hòa - Lâm Đồng - Bình Thuận, giữ vai trò cầu nối, thúc đẩy phát triển giữa khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/qui-hoach-tinh-ninh-thuan-huong-den-muc-tieu-di-dau-ca-nuoc-ve-nang-luong-tai-tao-du-lich-va-nong-nghiep-cong-nghe-cao-nam-2030-20200210172904872.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/