11:45 | 24/05/2018

NHNN đã trình Chính phủ phương án xử lý 3 ngân hàng 0 đồng và DongABank

NHNN cho hay đã trình Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án xử lý 3 NHTM mua bắt buộc và DongA Bank trên cơ sở Luật các TCTD sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua. Đồng thời, NHNN cũng đã phê duyệt phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu 3 NHTM Nhà nước, 9 ngân hàng nước ngoài và liên doanh.

nhnn da trinh chinh phu phuong an xu ly 3 ngan hang 0 dong va dongabank Thống đốc Lê Minh Hưng nói gì về mua 3 ngân hàng giá 0 đồng?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có báo cáo đại biểu Quốc hội về Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết 113/2015/QH13, Nghị quyết 44/2017/QH14 và Nghị quyết số 55/2017/QH14.

Trong đó liên quan đến tình hình tái cơ cấu, xử lý nợ xấu các tổ chức tín dụng (TCTD), NHNN cho hay, đối với 3 NHTM mua bắt buộc và NHTM Cổ phần Đông Á (DongA Bank), hiện vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn nhưng đã đạt được một số kết quả bước đầu. NHNN đã hoàn thiện phương án xử lý các ngân hàng này và đã trình Chính phủ xem xét, phê duyệt trên cơ sở Luật các TCTD sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua.

nhnn da trinh chinh phu phuong an xu ly 3 ngan hang 0 dong va dongabank

Đã phê duyệt phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu 3 NHTM Nhà nước

Đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) đang từng bước giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước nhưng bảo đảm Nhà nước vẫn nắm giữ cổ phần chi phối theo quy định. NHNN đã thẩm định, phê duyệt phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2020 của 3/4 NHTMNN.

Các NHTM cổ phần thực hiện cơ cấu lại hoạt động theo hướng an toàn, lành mạnh hơn, giảm dần và hạn chế đầu tư vào các lĩnh vực nhiều rủi ro; bên cạnh phát triển các dịch vụ thanh toán, phi tín dụng khác và mở rộng bán lẻ, tín dụng tiêu dùng.

Đã phê duyệt phương án cơ cấu lại 9 ngân hàng nước ngoài và liên doanh

Các TCTD nước ngoài xây dựng Phương án cơ cấu lại theo Đề án 1058 và hướng dẫn của NHNN để thực hiện trong thời gian tới. Đến nay, NHNN đã có văn bản phê duyệt Phương án cơ cấu lại của 9/10 ngân hàng nước ngoài và liên doanh.

Các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính xây dựng các phương án cơ cấu lại theo các giải pháp của Đề án 1058. Hiện, NHNN đang chỉ đạo các TCTD này rà soát lại phương án để điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm tính kế thừa đồng thời phù hợp với mục tiêu, nguyên tắc cơ cấu lại của Đề án giai đoạn 2016-2020.

Trong năm 2018, NHNN thực hiện rà soát, sửa đổi các quy định về hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) bảo đảm an toàn, hiệu quả, đáp ứng tình hình mới.

NHNN cho hay đã trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị phương án xử lý QTDND yếu kém, không có khả năng phục hồi. Đồng thời đang xem xét, xử lý tiếp để hoàn thiện phương án. Sau khi phương án được phê duyệt, NHNN sẽ xử lý tình trạng hoạt động kém lành mạnh của hệ thống QTDND, ngăn chặn nguy cơ đổ vỡ ngoài tầm kiểm soát.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nhnn-da-trinh-chinh-phu-phuong-an-xu-ly-3-ngan-hang-0-dong-va-dongabank-54714.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/