SĐT

0938.189.222

Ngày 25/4, Chứng khoán HSC bàn kế hoạch kinh doanh năm 2019  

Ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ của HSC là 12/3/2019.
ngay 254 chung khoan hsc ban ke hoach kinh doanh nam 2019 HSC ước tính VietinBank sẽ lỗ khoảng 765 tỉ đồng trong quí IV

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP HCM (HSC - Mã: HCM) công bố thời gian, địa điểm, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

Cụ thể, Đại hội dự kiến diễn ra vào 13h30, thứ Năm (25/4/2019) tại khách sạn New World SaiGon. Ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là 12/3/2019.

Nội dung cuộc họp tập trung vào báo cáo hoạt động 2018 của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng và theo chương trình lựa chọn cho người lao động); kế hoạch kinh doanh 2019 (tỉ lệ cổ tức đợt II/2018, năm 2019) và phương án phân phối lợi nhuận 2018.

Cuối tháng 12/2018, HSC đã phát hành 485 tỉ đồng trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo. Lãi suất được cố định không quá 6 tháng và sau đó sẽ thay đổi theo thỏa thuận giữa HSC với nhà đầu tư nhưng không quá 10%/năm.

ngay 254 chung khoan hsc ban ke hoach kinh doanh nam 2019
Diễn biến cổ phiếu HCM trong một năm qua. Nguồn: VNDirect

Xem thêm

Anh Túc

Theo Kinh tế & Tiêu dùng