|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Chi phí nhân viên tăng, lãi quý I của PTI 'teo tóp' gần 30%

08:48 | 04/05/2017
Chia sẻ
Lợi nhuận sau thuế của PTI chỉ đạt mức 33,5 tỷ đồng, giảm 27% so với con số cùng kỳ năm trước do chi phí lao động tăng cao.

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện (PTI) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2017.

Tính đến hết 31/3/2017, tổng tài sản của PTI đạt mức 5.102 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cuối năm 2016.

Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng hơn 15% đạt mức 650 tỷ đồng. Đáng chú ý là doanh thu từ hoạt động tài chính có mức tăng đột biến 55%, đạt trên 72 tỷ đồng. Lý do chính là lãi từ hoạt động kinh doanh chứng khoán tăng cao từ 6 tỷ đồng lên gần 47 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận sau thuế của PTI chỉ đạt mức 33,5 tỷ đồng, giảm 27% so với mức 45,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Giải trình về việc lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm 25% và lợi nhuận hợp nhất giảm 27% so với cùng kỳ năm trước, PTI đưa ra lý do là chi phí doanh nghiệp tăng cao từ 144 tỷ đồng lên gần 185 tỷ đồng. Trong đó, chi phí cho nhân viên có mức tăng 63%, lên 134 tỷ đồng trong khi số lượng nhân viên không có nhiều thay đổi (từ 1.830 lên 1.880 nhân viên).

pti loi nhuan quy i giam 27 so voi cung ky nam truoc PTI đặt mục tiêu lợi nhuận 152,8 tỷ đồng năm 2017

Trong năm 2017, công ty đặt mục tiêu doanh thu từ hoạt động bảo hiểm đạt 3.457 tỷ đồng tăng 9,7% so với năm trước, ...

pti loi nhuan quy i giam 27 so voi cung ky nam truoc BIC vẫn nằm ngoài Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường Việt Nam vẫn là PVI (18,4%), Bảo Việt (18,3%), Bảo Minh (8,6%) PTI ...

Diệp Bình

Dự báo thị trường tạo đáy và sớm quay lại vùng 1.320 điểm, EVS gọi tên 2 nhóm ngành triển vọng

Dự báo thị trường tạo đáy và sớm quay lại vùng 1.320 điểm, EVS gọi tên 2 nhóm ngành triển vọng
Theo quan điểm Chứng khoán Everest, thị trường sẽ có thể sẽ tạo đáy quanh vùng 1.167 nếu xuất hiện lực cầu đủ mạnh và sớm quay lại lấp gap vùng 1.320 điểm trong thời gian tới. Với nhận định trên, nhóm phân tích gọi tên hai ngành kinh doanh triển vọng là thủy sản và dầu khí.