MSB sẽ dùng phần lớn tiền thu về từ chào bán cổ phiếu quỹ để cấp tín dụng cho khách hàng

Để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, tối ưu các nguồn lực cho hoạt động kinh doanh chính, ngân hàng sẽ sử dụng 809,7 tỷ đồng vào mục đích bổ dung nguồn vốn để cấp tín dụng cho khách hàng.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB – Mã: MSB) vừa thông báo thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 82,5 triệu cổ phiếu và đã kết thúc đợt chào bán ngày 10/3/2022.

Với số tiền thu về xấp xỉ 953 tỷ đồng, MSB dự kiến phân bổ cho ba mục đích là đầu tư xây dựng Ngân hàng số, đầu tư số hóa ngân hàng và đầu tư hệ thống core-banking mới với số tiền đầu tư lần lượt là 136,6 tỷ đồng, 323,8 tỷ đồng và 490 tỷ đồng. 

Tuy nhiên sau khi chi ra khoảng 143 tỷ đồng, ngân hàng cho biết sẽ điều chỉnh phương án theo hướng sử dụng phần lớn số tiền thu về để cấp tín dụng cho khách hàng (gần 810 tỷ đồng) nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và tối ưu các nguồn lựa cho hoạt động kinh doanh.

 

 Nguồn: MSB

Ngoài ra, MSB công bố kết quả phát hành trái phiếu với số lượng là 1,000 trái phiếu, giá trị phát hành là 1 nghìn tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành vào ngày 17/5/2022, kỳ hạn của đợt phát hành trái phiếu này là 3 năm.

Trong quý I/2022, tổng thu nhập thuần hợp nhất của MSB đạt 2.406 tỷ đồng, trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 1.964 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MSB đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh đó, tính đến 31/3/2022, tổng cho vay khách hàng hợp nhất đạt 110.600 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ 2021 với đóng góp chủ yếu từ dư nợ bán lẻ. Số dư huy động từ khách hàng hơn 96.203 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2021. Tổng tài sản dự kiến tăng 14% so với năm 2021, đạt 233.000 tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 và trái phiếu huy động vốn đạt 123.808 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Dư nợ tín dụng tăng 25% đạt 130.752 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Ngoài ra, ngân hàng dự kiến phát hành gần 458,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, với tỷ lệ chia dự kiến là 30%. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 4.582,5 tỷ đồng lên 19.857,5 tỷ đồng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/msb-cong-bo-ket-qua-chao-ban-1000-trai-phieu-voi-gia-tri-1-nghin-ty-dong--202252075228618.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/