20:26 | 21/01/2021

Mirae Asset (Việt Nam) lãi gần 500 tỷ đồng năm 2020, dư nợ margin thiết lập kỷ lục mới

Luỹ kế cả năm 2020, Mirae Asset ghi nhận 1.451 tỷ đồng doanh thu, tăng 53% và lợi nhuận sau thuế đạt gần 500 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2019.

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu thuần tăng 52% lên 446 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Mirae Asset, kết quả kinh doanh tích cực đạt được trong quý IV/2020 là nhờ lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng gấp 20,5 lần lên 61,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu môi giới chứng khoán và lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng trưởng đáng kể, lần lượt đạt 104,5 tỷ đồng và 235 tỷ đồng. 

Chi phí hoạt động của công ty trong quý IV/2020 tăng từ 141 tỷ đồng lên 229 tỷ đồng, theo đó lãi sau thuế 146 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mirae Asset lãi gần 500 tỷ đồng năm 2020, dư nợ margin thiết lập kỷ lục mới - Ảnh 1.

(Nguồn: Linh Giang tổng hợp từ BCTC quý IV/2020 của Mirae Asset Việt Nam).

Luỹ kế cả năm 2020, Mirae Asset ghi nhận 1.451 tỷ đồng doanh thu, tăng 53% và lợi nhuận sau thuế gần 500 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2019.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của công ty đạt 13.290 tỷ đồng, tăng 3.444 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản cho vay chiếm tỷ trọng tới 84%, đạt 11.132 tỷ đồng. Các tài sản tài chính FVTPL cũng tăng 17 lần lên gần 45 tỷ đồng. 

Tại ngày 31/12/2020, tổng giá trị cho vay ký quỹ của công ty là 10.361 tỷ đồng, tăng 3.355 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2019 và thiết lập con số kỷ lục trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Quan sát trong 4 quý của năm 2020, giá trị cho vay ký quỹ của Mirae Asset liên tục tăng.

Mirae Asset lãi gần 500 tỷ đồng năm 2020, dư nợ margin thiết lập kỷ lục mới - Ảnh 2.

(Nguồn: Báo cáo tài chính quý IV của Mirae Asset).

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/mirae-asset-viet-nam-lai-gan-500-ty-dong-nam-2020-du-no-margin-thiet-lap-ky-luc-moi-20210121183924065.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/