Long An chuyển mục đích sử dụng đất hơn 81 ha

Trước đó vào đầu tháng 3 năm nay, Long An đã được phép chuyển 65 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý cho tỉnh Long An chuyển mục đích sử dụng 81,6 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quản nhà nước có thẩm quyền phê duyệt như ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định.

Quyết định này dựa trên đề nghị của Bô Tài nguyên và Môi trường tại công văn ngày 4/5/2021.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan.

UBND tỉnh Long An cũng là đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng và đầy đủ quy định của pháp luật, bao gồm cả việc lựa chọn dự án, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ không để xảy ra tham nhũng, thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao theo dõi, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó vào đầu tháng 3 năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý cho UBND tỉnh Long An chuyển mục đích sử dụng 65 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Tại thời điểm này, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An cho biết địa phương đang đối mặt với việc thiếu quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.

Tỉnh hiện có 16 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích quy hoạch gần 3.800 ha, diện tích đất công nghiệp có khả năng cho thuê hơn 2.650 ha, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê gần 2.350 ha, tỷ lệ lấp đầy trên 88%. 

Theo đó, các khu công nghiệp đang hoạt động hiện chỉ còn hơn 300 ha đất sạch đủ điều kiện tiếp nhận nhà đầu tư.

Theo quy hoạch các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Long An có 35 khu công nghiệp với tổng quy mô gần 12.000 ha.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/long-an-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-hon-81-ha-20210428073346531.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/