Lợi nhuận NT2 giảm 17% năm 2020

Năm 2020, lãi sau thuế của NT2 giảm 17% về 625 tỷ đồng nhưng vẫn hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã: NT2) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 ghi nhận doanh thu thuần giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.331 tỷ đồng. 

Tuy vậy, giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh nên tỷ lệ giảm lãi gộp chỉ giảm 3%, từ 294 tỷ đồng quý IV/2019 còn 284 tỷ đồng quý IV/2020. Kết quả, NT2 báo lãi sau thuế giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ, còn 203 tỷ đồng. 

Lũy kế năm 2020, doanh thu NT2 đạt 6.082 tỷ đồng, giảm 21% so với doanh thu năm 2019; lãi sau thuế cũng giảm 17% về 625 tỷ đồng. So sánh với kế hoạch kinh doanh công ty đặt ra, tỷ lệ thực hiện doanh thu mới đạt 85% nhưng tỷ lệ thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận lên tới 101%.

NT2 còn 200 tỷ đồng tiền gửi tại Ocean Bank đang tạm ngừng giao dịch - Ảnh 1.

(Nguồn: Thu Thủy tổng hợp).

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản NT2 là 6.381 tỷ đồng, giảm hơn 1.180 tỷ đồng, tương ứng 26% so với giá trị hồi đầu năm. Nguyên nhân chính là khoản tiền gửi có kỳ hạn trong năm giảm mạnh từ 450 tỷ đồng còn 61,7 tỷ đồng. 

Ngoài ra, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn từ 200 tỷ đồng cũng giảm mạnh còn 490 triệu đồng. Theo thuyết minh thì 490 triệu đồng này là khoản tiền gửi có kỳ hạn 9 tháng tại OceanBank đang phải tạm ngừng giao dịch. Lý do phải tạm ngừng giao dịch khoản tiền gửi này không được thuyết minh chi tiết.

Ban Giám đốc công ty kỳ vọng khoản tiền này sẽ được giao dịch trở lại trong tương lai khi có những quy định cụ thể của Ngân hàng nhà nước.

Cập nhật tình hình nợ vay, các khoản nợ tài chính ngắn và dài hạn của NT2 giảm mạnh trong năm. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn hạn từ 1.350 tỷ đồng giảm còn 775 tỷ đồng, chủ yếu vay từ VietinBank và MBBank. Công ty không còn nợ tài chính dài hạn do khoản khoản vay với các ngân hàng Hermes, Cirr, Nexi đến hạn trả và được hạch toán vào nợ ngắn hạn.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/loi-nhuan-nt2-giam-17-nam-2020-2021012307462138.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/