11:08 | 26/08/2019

Lãi sau thuế 6 tháng của Camimex Group giảm 20% sau soát xét

6 tháng đầu năm, lãi sau thuế Camimex Group đạt 57 tỉ đồng, giảm 20% so với báo cáo tài chính công ty tự lập, chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm 22,5 tỉ đồng.

CTCP Camimex Group (Mã: CMX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 được kiểm toán.

Theo báo cáo, Camimex Group ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt hơn 57 tỉ đồng, giảm 20% so với báo cáo tài chính tự lập. Trong đó, lợi nhuận gộp giảm 22,5 tỉ đồng. Kết quả hoạt động tài chính tăng 107 triệu đồng.

Chi phí quản lý, chi phí bán hàng của Camimex Group giảm làm tăng lợi nhuận 8 tỉ đồng. Lợi nhuận khác tăng 232 triệu đồng. Các khoản thuế giảm làm tăng lợi nhuận sau thuế tương ứng 800 triệu đồng.

Camimex Group cho biết, công ty đã điều chỉnh một số bút toán của công ty kiểm toán trong báo cáo tài chính hợp nhất soát xét năm 2019.

Như vậy, sáu tháng đầu năm, doanh thu thuần của Camimex Group đạt 511 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kì năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 57,3 tỉ đồng, tăng 227% so với cùng kì và bằng 29% kế hoạch năm.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/lai-sau-thue-6-thang-cua-camimex-group-giam-20-sau-soat-xet-20190826110853444.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/