|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức sở hữu trí tuệ

Nhãn hiệu tập thể (Collective mark) là gì?

Nhãn hiệu tập thể (Collective mark) là gì?

Nhãn hiệu tập thể (tiếng Anh: Collective mark) là một loại nhãn hiệu do một hiệp hội hoặc hợp tác xã sở hữu.
Kiến thức Kinh tế -16:39 | 29/11/2019
Nhãn hiệu dịch vụ (Service Mark) là gì?

Nhãn hiệu dịch vụ (Service Mark) là gì?

Nhãn hiệu dịch vụ (tiếng Anh: Service Mark) là một trong những loại nhãn hiệu để xác định nhà cung cấp của một dịch vụ.
Kiến thức Kinh tế -16:08 | 29/11/2019
Phân loại sáng chế quốc tế (International Patent Classification - IPC) là gì?

Phân loại sáng chế quốc tế (International Patent Classification - IPC) là gì?

Phân loại sáng chế quốc tế (tiếng Anh: International Patent Classification - IPC) là một hệ thống để phân loại và sau đó là để truy vấn các tài liệu sáng chế.
Kiến thức Kinh tế -15:29 | 29/11/2019
Bằng độc quyền sáng chế (Patent) là gì? Chức năng và đặc điểm

Bằng độc quyền sáng chế (Patent) là gì? Chức năng và đặc điểm

Bằng độc quyền sáng chế (tiếng Anh: Patent) là độc quyền được cấp để bảo hộ sáng chế.
Kiến thức Kinh tế -14:45 | 29/11/2019
Quyền liên quan (Related Rights) là gì? Đặc điểm của quyền liên quan

Quyền liên quan (Related Rights) là gì? Đặc điểm của quyền liên quan

Quyền liên quan (tiếng Anh: Related Rights) là một quyền liên quan mật thiết đến quyền tác giả. Đây là quyền của những người trung gian, làm cầu nối giữa tác giả và công chúng.
Kiến thức Kinh tế -15:31 | 26/11/2019
Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (Vietnam Reproduction Right Organization - VIETRRO) là gì?

Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (Vietnam Reproduction Right Organization - VIETRRO) là gì?

Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Reproduction Right Organization - VIETRRO) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đại diện theo ủy quyền cho các cá nhân, tổ chức trong việc quản lí tập thể quyền sao chép theo qui định của pháp luật.
Kiến thức Kinh tế -17:10 | 18/11/2019
Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam là gì?

Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam là gì?

Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Association for anti-counterfeiting and trademark protection - VATAP) là một tổ chức tự nguyện để chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu.
Kiến thức Kinh tế -10:42 | 14/11/2019
Phí giấy phép (Licensing Fee) là gì? Phí giấy phép trong nhập khẩu

Phí giấy phép (Licensing Fee) là gì? Phí giấy phép trong nhập khẩu

Phí giấy phép (tiếng anh: Licensing Fee) là chi phí bắt buộc bỏ ra để thực hiện các hoạt động thuộc quyền sở hữu công nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -16:06 | 12/11/2019
Phí bản quyền (Royalty) là gì? Phí bản quyền trong nhập khẩu

Phí bản quyền (Royalty) là gì? Phí bản quyền trong nhập khẩu

Phí bản quyền (tiếng Anh: Royalty) là khoản tiền phải bỏ ra trong hoạt động chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ.
Kiến thức Kinh tế -15:49 | 12/11/2019
Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (Vietnam Intellectual Property Association - VIPA) là gì?

Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (Vietnam Intellectual Property Association - VIPA) là gì?

Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Intellectual Property Association - VIPA) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước.
Kiến thức Kinh tế -08:45 | 11/11/2019
Quyền tài sản (Right to property) là gì?

Quyền tài sản (Right to property) là gì?

Quyền tài sản (tiếng Anh: Right to property) là quyền trị giá được bằng tiền theo qui định của pháp luật.
Kiến thức Kinh tế -20:04 | 05/11/2019
Đăng kí bảo hộ thương hiệu (Trademark registration) là gì? Mục đích đăng kí

Đăng kí bảo hộ thương hiệu (Trademark registration) là gì? Mục đích đăng kí

Đăng kí bảo hộ thương hiệu (tiếng Anh: Trademark registration) là việc xác lập quyền được pháp luật bảo hộ khi bị xâm phạm đối với các yếu tố thương hiệu.
Kiến thức Kinh tế -11:34 | 17/10/2019
Qui luật tư duy logic (The Law of Logical Thinking) là gì? Đặc điểm và các qui luật cơ bản

Qui luật tư duy logic (The Law of Logical Thinking) là gì? Đặc điểm và các qui luật cơ bản

Qui luật tư duy logic (tiếng Anh: The law of Logical Thinking) là những mối liên hệ bản chất, tất yếu và phổ biến giữa các hình thức tạo nên kết cấu logic bên trong của quá trình tư duy.
Kiến thức Kinh tế -09:38 | 16/10/2019
Internet vạn vật (Internet of Things - IoT) là gì và khác gì với internet?

Internet vạn vật (Internet of Things - IoT) là gì và khác gì với internet?

Vạn vật kết nối hay internet vạn vật (tiếng Anh: Internet of Things, IoT) là khái niệm đã xuất hiện từ lâu, nhưng phải đến gần đây mạng lưới này mới thực sự được nhiều người quan tâm. Vậy IoT là gì? Tầm quan trọng của IoT đối với cuộc sống ra sao?
Kiến thức Kinh tế -15:34 | 24/09/2019
Quyền sở hữu trí tuệ (Intellectual property rights) là gì? Đặc điểm

Quyền sở hữu trí tuệ (Intellectual property rights) là gì? Đặc điểm

Quyền sở hữu trí tuệ (tiếng Anh: Intellectual property rights) là tổng hợp các qui phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình sáng tạo, sử dụng, định đoạt và bảo vệ tài sản trí tuệ.
Kiến thức Kinh tế -11:07 | 21/09/2019