|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức sở hữu trí tuệ

Định giá tài sản trí tuệ (Valuation of Intellectual property) là gì? Mục đích của định giá tài sản trí tuệ

Định giá tài sản trí tuệ (Valuation of Intellectual property) là gì? Mục đích của định giá tài sản trí tuệ

Định giá tài sản trí tuệ (tiếng Anh: Valuation of Intellectual property) giúp chủ sở hữu, người quản trị tài sản đó đưa ra quyết định tối ưu, trong đó có các quyết định về phương thức kinh tế hiệu quả nhất để sử dụng, bảo vệ hoặc trao đổi tài sản đó trên thị trường nhằm tối đa hóa giá trị của tài sản.
Kiến thức Kinh tế -14:57 | 16/01/2020
Spin-off là gì? Cách thức và quá trình hình thành doanh nghiệp Spin-off

Spin-off là gì? Cách thức và quá trình hình thành doanh nghiệp Spin-off

Spin-off được coi là một hình thức thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ phổ biến trong các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu nhằm mục đích khai thác, tối đa hóa lợi ích kinh tế của những tri thức tạo ra.
Kiến thức Kinh tế -14:43 | 16/01/2020
Chính sách sở hữu trí tuệ (Intellectual Property Policy) là gì? Đặc điểm và nội dung cơ bản

Chính sách sở hữu trí tuệ (Intellectual Property Policy) là gì? Đặc điểm và nội dung cơ bản

Chính sách sở hữu trí tuệ (tiếng Anh: Intellectual Property Policy) đặt ra để giúp cho việc thực thi chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thuận lợi hơn.
Kiến thức Kinh tế -13:55 | 26/12/2019
Vi phạm bản quyền thương hiệu (Brand Piracy) là gì?

Vi phạm bản quyền thương hiệu (Brand Piracy) là gì?

Vi phạm bản quyền thương hiệu (tiếng Anh: Brand Piracy) đề cập đến một sản phẩm có tên hoặc logo tương tự như của một doanh nghiệp nổi tiếng.
Kiến thức Kinh tế -18:58 | 24/12/2019
Tên thương mại (Trade Name) là gì? Các qui định khi đăng kí tên thương mại

Tên thương mại (Trade Name) là gì? Các qui định khi đăng kí tên thương mại

Tên thương mại (tiếng Anh: Trade Name) dùng để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó và với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.
Kiến thức Kinh tế -15:17 | 20/12/2019
Cấp giấy phép (Licensing) là gì? Đặc điểm và lợi thế của cấp giấy phép

Cấp giấy phép (Licensing) là gì? Đặc điểm và lợi thế của cấp giấy phép

Ngày nay, trong điều kiện cách mạng khoa học - công nghệ phát triển như vũ bão, cấp giấy phép (tiếng Anh: Licensing) được xem là bộ phận quan trọng của chiến lược Marketing toàn cầu nhằm tối đa hoá hiệu quả trong kinh doanh quốc tế.
Kiến thức Kinh tế -10:46 | 16/12/2019
Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index - GII) là gì?

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index - GII) là gì?

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (tiếng Anh: Global Innovation Index - GII) là chỉ số nhằm đánh giá năng lực và kết quả đổi mới của các nền kinh tế thế giới.
Kiến thức Kinh tế -11:53 | 13/12/2019
Nhãn hiệu màu sắc là gì? Bảo hộ nhãn hiệu màu ở Việt Nam

Nhãn hiệu màu sắc là gì? Bảo hộ nhãn hiệu màu ở Việt Nam

Nhãn hiệu màu sắc là nhãn hiệu có thể chứa một màu duy nhất hoặc kết hợp màu.
Kiến thức Kinh tế -11:22 | 13/12/2019
Đối tượng bảo hộ sáng chế là gì? Ví dụ về đối tượng bảo hộ

Đối tượng bảo hộ sáng chế là gì? Ví dụ về đối tượng bảo hộ

Đối tượng bảo hộ sáng chế là những gì có khả năng được bảo hộ độc quyền sáng chế. Ở một số quốc gia, hầu hết sáng chế đều được bảo hộ độc quyền.
Kiến thức Kinh tế -09:49 | 13/12/2019
Văn bằng bảo hộ trong sở hữu trí tuệ là gì?

Văn bằng bảo hộ trong sở hữu trí tuệ là gì?

Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -11:49 | 12/12/2019
Thông tin sáng chế (Patent information) là gì?

Thông tin sáng chế (Patent information) là gì?

Thông tin sáng chế (tiếng Anh: Patent information) là các thông tin về kĩ thuật và pháp lí có trong các tài liệu sáng chế.
Kiến thức Kinh tế -15:43 | 10/12/2019
Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (First to file) là gì?

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (First to file) là gì?

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (tiếng Anh: First to file) là một trong những nguyên tắc quan trọng để nhận quyền ưu tiên cấp bằng bảo hộ.
Kiến thức Kinh tế -14:33 | 10/12/2019
Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Vietnam Intellectual Property Research Institute - VIPRI) là gì?

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Vietnam Intellectual Property Research Institute - VIPRI) là gì?

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (tiếng Anh: Vietnam Intellectual Property Research Institute - VIPRI) là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập, giúp Bộ trưởng thực hiện một số chức năng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
Kiến thức Kinh tế -11:41 | 10/12/2019
Cục Sở hữu Trí tuệ (The Intellectual Property Office of Vietnam - IP Viet Nam) là gì?

Cục Sở hữu Trí tuệ (The Intellectual Property Office of Vietnam - IP Viet Nam) là gì?

Cục Sở hữu Trí tuệ (tiếng Anh: The Intellectual Property Office of Vietnam - IP Viet Nam) là tổ chức có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lí nhà nước về Sở hữu Trí tuệ.
Kiến thức Kinh tế -10:57 | 10/12/2019
Sổ đăng kí quốc gia về sở hữu công nghiệp là gì?

Sổ đăng kí quốc gia về sở hữu công nghiệp là gì?

Sổ đăng kí quốc gia về sở hữu công nghiệp là cơ sở dữ liệu của Nhà nước, thể hiện thông tin về tình trạng pháp lí của quyền sở hữu công nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -10:16 | 10/12/2019