|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức kinh tế công

Lao động nông thôn (Rural Labor) là gì? Đặc điểm

Lao động nông thôn (Rural Labor) là gì? Đặc điểm

Lao động nông thôn (tiếng Anh: Rural Labor) là toàn bộ những hoạt động lao động sản xuất tạo ra của cải vật chất của những người lao động nông thôn.
Kiến thức Kinh tế -18:09 | 29/03/2020
Phỏng vấn có cấu trúc (Structured Interview) là gì? Phân loại

Phỏng vấn có cấu trúc (Structured Interview) là gì? Phân loại

Phỏng vấn có cấu trúc (tiếng Anh: Structured Interview) là phương pháp phỏng vấn tất cả các đối tượng những câu hỏi như nhau.
Kiến thức Kinh tế -16:29 | 28/03/2020
Phỏng vấn bán cấu trúc (Semi-structured Interview - SSI) là gì? Ưu và nhược điểm

Phỏng vấn bán cấu trúc (Semi-structured Interview - SSI) là gì? Ưu và nhược điểm

Phỏng vấn bán cấu trúc (tiếng Anh: Semi-structured Interview - SSI) là phỏng vấn dựa theo danh mục các câu hỏi hoặc các chủ đề cần đề cập đến. Tuy nhiên thứ tự và cách đặt câu hỏi có thể tuỳ thuộc vào ngữ cảnh và đặc điểm của đối tượng phỏng vấn.
Kiến thức Kinh tế -16:16 | 28/03/2020
Phỏng vấn không cấu trúc (Unstructured Interview) là gì? Ưu và nhược điểm

Phỏng vấn không cấu trúc (Unstructured Interview) là gì? Ưu và nhược điểm

Phỏng vấn không cấu trúc (tiếng Anh: Unstructured Interview) giống như nói chuyện, làm cho người được phỏng vấn cảm thấy thoải mái và cởi mở trả lời theo các chủ đề phỏng vấn.
Kiến thức Kinh tế -16:03 | 28/03/2020
Sơ đồ mặt cắt (Transect Mapping) là gì? Các bước tiến hành

Sơ đồ mặt cắt (Transect Mapping) là gì? Các bước tiến hành

Sơ đồ mặt cắt (tiếng Anh: Transect Mapping) là một lát cắt tưởng tượng ngang qua vùng nghiên cứu thể hiện các vùng sinh thái nông nghiệp hoặc các kiểu sử dụng đất khác nhau.
Kiến thức Kinh tế -15:28 | 28/03/2020
Sơ đồ tài nguyên thôn, xã (Village Resource Maps) là gì? Các bước thực hiện

Sơ đồ tài nguyên thôn, xã (Village Resource Maps) là gì? Các bước thực hiện

Sơ đồ tài nguyên thôn, xã (tiếng Anh: Village Resource Maps) chỉ ra các đặc điểm và nguồn tài nguyên mà nông dân xem là quan trọng trong thôn, xã.
Kiến thức Kinh tế -13:02 | 28/03/2020
Lịch sự kiện (Timeliness) là gì? Phương pháp và hình thức sử dụng

Lịch sự kiện (Timeliness) là gì? Phương pháp và hình thức sử dụng

Lịch sự kiện (tiếng Anh: Timeliness) là một danh sách các sự kiện chính diễn ra ở cộng đồng (xã, thôn) tương ứng với thời gian.
Kiến thức Kinh tế -12:06 | 28/03/2020
Phương pháp hỏi những người am hiểu (Key informant panels - KIP) là gì?

Phương pháp hỏi những người am hiểu (Key informant panels - KIP) là gì?

Phương pháp hỏi những người am hiểu (tiếng Anh: Key informant panels - KIP) là phương pháp thông dụng để tìm hiểu thêm hoặc kiểm chứng những thông tin đã có từ trước, hoặc đối chiếu những thông tin thu thập qua điều tra phỏng vấn chính thức.
Kiến thức Kinh tế -09:33 | 28/03/2020
Đánh giá nông thôn có sự tham gia (Participatory Rural Appraisal - PRA) là gì?

Đánh giá nông thôn có sự tham gia (Participatory Rural Appraisal - PRA) là gì?

Đánh giá nông thôn có sự tham gia (tiếng Anh: Participatory Rural Appraisal - PRA) là một hoạt động học hỏi kinh nghiệm được tiến hành trong cộng đồng, có tính tập trung, hệ thống, bán cơ cấu, trong một thời gian ngắn.
Kiến thức Kinh tế -16:47 | 27/03/2020
Đánh giá nhanh nông thôn (Rapid Rural Appraisal - RRA) là gì?

Đánh giá nhanh nông thôn (Rapid Rural Appraisal - RRA) là gì?

Các phương pháp Đánh giá nhanh ở nông thôn (tiếng Anh: Rapid Rural Appraisal - RRA) chịu ảnh hưởng của nhân học xem trọng quan điểm của đối tượng khảo sát vì dựa trên nguyên tắc những cá nhân khác nhau nhận thức và lí giải thực tế khác nhau.
Kiến thức Kinh tế -16:30 | 27/03/2020
Qui hoạch phát triển nông thôn (Rural Development Planning) là gì? Mục tiêu

Qui hoạch phát triển nông thôn (Rural Development Planning) là gì? Mục tiêu

Qui hoạch phát triển nông thôn (tiếng Anh: Rural Development Planning) bao gồm tổng hợp nhiều nội dung hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội và môi trường liên quan đến vấn đề phát triển con người trong các cộng đồng nông thôn.
Kiến thức Kinh tế -12:50 | 27/03/2020
Đô thị hoá bền vững (Sustainable urbanization) là gì? Bản chất

Đô thị hoá bền vững (Sustainable urbanization) là gì? Bản chất

Đô thị hoá bền vững (tiếng Anh: Sustainable urbanization) là quá trình mở rộng đô thị trung tâm, kết nối với các chùm đô thị, các tuyến đô thị thành một mạng lưới đô thị.
Kiến thức Kinh tế -12:30 | 27/03/2020
An ninh lương thực (Food security) là gì? Qui tắc cơ bản

An ninh lương thực (Food security) là gì? Qui tắc cơ bản

An ninh lương thực (tiếng Anh: Food security) là khả năng tiếp cận cho tất cả mọi người ở mọi lúc có đủ lương thực cho một cuộc sống khoẻ mạnh và hoạt động.
Kiến thức Kinh tế -11:46 | 27/03/2020
Phát triển nông thôn (Rural Development) là gì? Đặc tính

Phát triển nông thôn (Rural Development) là gì? Đặc tính

Phát triển nông thôn (tiếng Anh: Rural Development) là sự phát triển tổng hợp liên ngành kinh tế - xã hội trên một nước hoặc một vùng lãnh thổ trong thời gian và không gian nhất định.
Kiến thức Kinh tế -11:20 | 27/03/2020
Doanh nghiệp tạo Tác động Xã hội (Social Impact Business - SIB) là gì? Các khu vực SIB

Doanh nghiệp tạo Tác động Xã hội (Social Impact Business - SIB) là gì? Các khu vực SIB

Doanh nghiệp tạo Tác động Xã hội (tiếng Anh: Social Impact Business - SIB) là tổ chức ở đó hoạt động thương mại và cam kết tạo tác động tích cực lên xã hội/môi trường là hai nguyên lí trung tâm của chiến lược vận hành tổ chức.
Kiến thức Kinh tế -16:20 | 25/03/2020