16:51 | 14/11/2019

Kỉ luật Phó tổng giám đốc Cienco 4 Nguyễn Quang Vinh và cựu Chủ tịch Cienco 1 Phạm Dũng

Phó TGĐ Cienco 4 Nguyễn Quang Vinh và cựu Chủ tịch Cienco 1 Phạm Dũng bị kỉ luật khiển trách vì có liên quan đến sai phạm của Ban cán sự đảng Bộ GTVT. Ông Vinh từng kí quyết định chấp thuận chuyển nhượng quyền sử dụng 26 lô đất biệt thự tại số 215 Lê Lợi, TP Vinh trái thẩm quyền, không thực hiện thẩm định giá.

Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội vừa thi hành kỉ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 và ông Phạm Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa, người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 1 (Cienco 1), vì có liên quan đến sai phạm của Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải.

Theo Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Quang Vinh đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm.

vinh2

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Cienco 4.

Cụ thể, kí quyết định chấp thuận chuyển nhượng quyền sử dụng 26 lô đất biệt thự tại số 215 Lê Lợi, thành phố Vinh (Nghệ An) trái thẩm quyền, không thực hiện thẩm định giá.

Bên cạnh đó, tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 3165 phê duyệt giá trị doanh nghiệp nhưng chưa thực hiện đối chiếu đầy đủ các khoản nợ phải thu, nợ phải trả.

Loại trừ các khoản lợi nhuận bất thường và loại trừ giá trị quĩ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp nhận được từ cổ phần hóa các công ty TNHH MTV không đúng qui định, dẫn đến xác định giá trị doanh nghiệp thiếu.

Giá trị tiền sử dụng đất khu văn phòng số 215 Lê Lợi, thành phố Vinh là giá trị tạm tính, sau khi cổ phần hóa chưa được điều chỉnh; giá trị chênh lệch tiền thuê trả 1 lần đối với thửa đất lô 2 tại Quang Trung, thành phố Vinh không được tính đúng thời điểm cổ phần.

Ngoài ra, tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải ban hành Văn bản số 14677 về thoái vốn, trong đó đưa ra các tiêu chí hạn chế nhà đầu tư, dẫn đến chỉ có 1 nhà đầu tư đăng kí để thực hiện bán thỏa thuận, không phải thực hiện đấu giá.

Ông Phạm Dũng đã có những vi phạm, khuyết điểm: Tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 3166 phê duyệt giá trị doanh nghiệp, trong đó xóa khoản nợ phải thu khó đòi số tiền 185 tỉ đồng nhưng không thực hiện xử lí trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, chưa thực hiện đối chiếu đầy đủ các khoản nợ phải thu, phải trả; xác định giá trị quyền sử dụng 4 lô đất tại Long An, Tiền Giang, TP HCM và Pleiku bằng giá trị tạm tính, chưa sát với thực tế; phương án chưa được Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính phê duyệt.

Ngoài ra, ông Dũng còn tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải ban hành Văn bản số 15169 về thoái vốn, trong đó đưa ra các tiêu chí hạn chế nhà đầu tư, dẫn đến chỉ có 1 nhà đầu tư đăng kí để thực hiện bán thỏa thuận, không thực hiện bán đấu giá.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ki-luat-pho-tong-giam-doc-cienco-4-nguyen-quang-vinh-va-cuu-chu-tich-cienco-1-pham-dung-20191114165136443.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/