SĐT

0995222999

[Infographic] Dấu ấn các đại án ngân hàng 2017

Năm 2017 được đánh dấu bởi nhiều đại án ngân hàng được điều tra mở rộng và xét xử, nhiều cá nhân nắm giữ những vị trí chủ chốt bị truy tố. Tiêu biểu là các vụ liên quan đến Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh, Trầm Bê, Huỳnh Thị Huyền Như,...