13:20 | 02/04/2021

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 7.200 tỷ đồng, dự chia cổ tức 25% bằng cổ phiếu

Năm 2021, HDBank đặt mục tiêu lãi trước thuế 7.281 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước. Ngân hàng dự kiến nâng vốn điều lệ lên tối đa 20.110 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%.

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2021 tăng 25%, dự kiến tăng vốn lên 20.110 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM. (Ảnh: HDBank).

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, dự kiến tổ chức vào ngày 23/4 tới.

Về kế hoạch kinh doanh, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.281 tỷ đồng, tăng 25% với năm 2020. Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2021 ước đạt 399.320 tỷ đồng, tăng 25% so với thời điểm đầu năm. Tổng huy động vốn và quy mô dư nợ tín dụng ước đạt lần lượt là 359.851 tỷ và 236.768 tỷ đồng, tăng 25% và 26%. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu kiểm soát dưới 2%.

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 7.200 tỷ đồng, dự chia cổ tức 25% bằng cổ phiếu - Ảnh 2.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của HDBank. (Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ HDBank).

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, ngân hàng dự kiến sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%, nâng vốn điều lệ lên tối đa 20.110 tỷ đồng. Việc chia cổ tức dự kiến hoàn hành trong năm 2021.

Lợi nhuận giữ lại luỹ kế qua các năm sau khi trích lập các quỹ của HDBank tính tới cuối 2020 là gần 4.300 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, HDBank sẽ trình cổ đông kế hoạch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động. Thời gian thực hiện kéo dài trong vòng 3 năm từ 2021 đến hết 2023 và được bán thành nhiều đợt.

HDBank dự kiến bán hết toàn bộ gần 15,1 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ. Giá bán cổ phiếu sẽ do Hội đồng quản trị ngân hàng quyết định theo từng thời kỳ. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành từng đợt phát hành. 

Cũng tại đại hội lần này, HDBank sẽ trình xin ý kiến các cổ đông về việc chấm dứt việc sáp nhập giữa PGBank và HDBank. 

Ngân hàng cho biết mặc dù hồ sơ xin chấp thuận nguyên tắc đã được NHNN thông qua vào tháng 10/2018 nhưng cho đến nay giao dịch sáp nhập giữa hai ngân hàng vẫn chưa được chính thức chấp thuận.

Do đó, HĐQT trình đại hội thông qua việc giao và uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời gian chấm dứt trên cơ sở thoả thuận với PG Bank và được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời thực hiện các thủ tục khác có liên quan.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hdbank-dat-muc-tieu-loi-nhuan-hon-7200-ty-dong-du-chia-co-tuc-25-bang-co-phieu-20210402112458928.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/