HAGL lãi trước thuế đột biến hơn 1.000 tỷ đồng quý II/2017 nhờ hồi tố kết quả 2016

Song song với việc ghi nhận lãi trong quý II/2017 thì HAGL cũng đồng thời ghi nhận hồi tố một khoản lỗ ròng 474 tỷ đồng vào kết quả kinh doanh của năm 2016.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017.

Trong quý II, doanh thu bán hàng HAG đạt 1.650 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn hàng bán được cải thiện rõ rệt, giảm 31% khiến cho lợi nhuận gộp của HAG tăng 139%, đạt 676 tỷ đồng. Biên lãi gộp từ 17% tăng lên 41% khi kết thúc quý II.

Doanh thu tài chính tăng 2,3 lần đạt 1.168 tỷ đồng trong khi đó chi phí tài chính đã giảm nhẹ 9% còn ở mức 533 tỷ đồng. Chi phí này vẫn chủ yếu từ việc phải trả nợ lãi vay 485 tỷ trong kỳ. Chi phí quản lý cắt giảm 26% trong khi ngược lại chi phí bán hàng của HAG tăng gấp rưỡi, đạt hơn 96 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính của HAG công bố trên website của mình, thiếu mất phần số liệu trang 4, về lợi nhuận trước thuế, sau thuế của công ty trong quý II. Nhưng theo số liệu của chúng tôi tính toán, con số này rơi vào khoảng trên 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chênh lệch lớn so với khoản lỗ 1.200 tỷ đồng thời điểm cùng kỳ năm ngoái.

hag lai truoc thue dot bien hon 1000 ty dong quy ii2017 nho hoi to ket qua 2016
Kết quả kinh doanh HAG 6 tháng đầu năm

Hồi tố số liệu do thay đổi ngày chấm dứt quyền kiểm soát với mảng mía đường từ 31/8/2016 sang 22/5/2017

Đáng chú ý, khoản lợi nhuận trên liên quan đến việc chuyển nhượng mảng mía đường cho phía Thành Thành Công. Tuy nhiên, song song với việc ghi nhận lãi trong quý 2/2017 thì HAGL cũng đồng thời ghi nhận hồi tố một khoản lỗ ròng 474 tỷ đồng vào kết quả kinh doanh của năm 2016. Về bản chất, khoản lãi đột biến này là do chuyển từ năm này qua năm khác.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã bàn giao các chức vụ quản lý chủ chốt của CTCP Mía đường HAGL và Công ty TNHH Mía đường HAGL Attapeu (Nhóm công ty mía đường) cùng với quyền vận hành, quản lý kinh doanh đối với nhà máy đường, nông trường mía và các tài sản liên quan thuộc Nhóm công ty mía đường cho một bên thứ ba – tức phía Thành Thành Công kể từ ngày 31/8/2016.

Theo báo cáo tài chính năm 2016, tại ngày 31/12/2016, hai bên vẫn tiến hành các thủ tục pháp lý để hoàn tất giao dịch chuyển nhượng nhưng Ban giám đốc HAGL đã xác định công ty đã chấm dứt quyền kiểm soát với Nhóm công ty mía đường kể từ ngày 31/8/2016.

Do đó, HAGL sử dụng số liệu của bảng cân đối kế toán của Nhóm công ty mía đường tại ngày 31/8/2016 và báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ kết thúc cùng ngày để hợp nhất vào báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào 31/12/2016.

Đến ngày 22/5/2017, giao dịch chuyển nhượng đã hoàn tất. Theo đó, Ban giám đốc HAGL đã xem xét lại và kết luận rằng công ty chỉ chấm dứt quyền kiểm soát Nhóm công ty mía đường tại ngày này do đó đã phát sinh các bút toán điều chỉnh hồi tố đối với số liệu tài chính năm 2016. Đồng thời cũng ghi nhận lãi thanh lý khoản đầu tư này trong kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30/6/2017.

HAGL cũng cho biết, sau khi tiếp quản Nhóm công ty mía đường từ ngày 31/8, Ban giám đốc mới của Nhóm công ty mía đường đã tiến hành thay đổi phương án và cách thức sản xuất kinh doanh. Theo đó, một số tài sản đã được ghi giảm giá trị hoặc xóa sổ theo quy định.

Các khoản điều chỉnh hồi tố lớn bao gồm: giảm hàng tồn kho đối với năm 2016 đi 176 tỷ đồng, tổng tài sản hồi tố giảm 480 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản nợ phải trả năm 2016 tăng thêm 287 tỷ đồng, nợ ngắn hạn tăng 462 tỷ và nợ dài hạn giảm 176 tỷ.

Trái cây chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu

Chi tiết các khoản doanh thu của HAG, công ty đã bắt đầu ghi nhận doanh thu từ mảng trái cây, giá trị đem về hơn 650 tỷ đồng. Khoản dịch vụ cho thuê mới phát sinh cũng đem về 180 tỷ.

Trong khi đó, doanh thu từ bán bò sụt giảm còn 240 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ và các sản phầm từ đường sụt giảm do chuyển nhượng nhà máy. HAG cũng đồng thời không ghi nhận doanh thu đầu tư bất động sản và bán bắp ở quý II năm 2017, trong khi đó con số này cùng kỳ năm trước là gần 460 tỷ đồng.

hag lai truoc thue dot bien hon 1000 ty dong quy ii2017 nho hoi to ket qua 2016
Mảng trái cây trong quý II đem về doanh thu 650 tỷ đồng cho HAG

Doanh thu tài chính tăng đột biến chính từ việc thanh lý khoản đầu tư nhà máy đường giá trị gần 950 tỷ đồng, bất chấp việc các nguồn thu tài chính khác sụt giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HAG đạt doanh thu 2.474 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ. Kết quả lợi nhuận trước thuế dựa trên số liệu bảng lưu chuyển tiền tệ đạt 1.015 tỷ đồng, chênh lệch hơn 2.100 tỷ so với kết quả cùng kỳ năm 2016.

So với kế hoạch doanh thu 6.335 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 552 tỷ đồng đặt ra đầu năm. HAG mới chỉ hoàn thành 39% kế hoạch doanh thu nhưng đã hoàn thành vượt 84% kế hoạch lợi nhuận.

hag lai truoc thue dot bien hon 1000 ty dong quy ii2017 nho hoi to ket qua 2016
Chi tiết các mảng doanh thu của HAG

Tổng tài sản HAG kết thúc quý II năm 2017 đạt 53.090 tỷ đồng tăng 800 tỷ đồng so với đầu năm. Con số tăng chủ yếu đến từ việc tăng tài sản ngắn hạn, mà cụ thể là tăng các khoản phải thu ngắn hạn thêm 1.000 tỷ đồng. Hàng tồn kho kết thúc 6 tháng đầu năm giảm đi gần 500 tỷ còn 1.130 tỷ đồng.

Về tình hình nợ, tổng nợ phải trả HAG thời điểm hiện tại là 34.290 tỷ đồng giảm hơn 2.100 tỷ so với hồi đầu năm. Trong đó nợ ngắn hạn hơn 11.000 tỷ đồng, nợ dài hạn là 23.275 tỷ.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kết thúc quý II năm 2017 đạt 1.560 tỷ đồng, công ty trích ra khoản tiền 280 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển.

hag lai truoc thue dot bien hon 1000 ty dong quy ii2017 nho hoi to ket qua 2016 HAGL Agrico lộ diện hồi tố khoản lỗ 750 tỷ đồng trong năm 2016, lãi quý II/2017 chỉ còn gần 300 tỷ đồng?

Đây là khoản điều chỉnh hồi tố liên quan đến việc hạch toán báo cáo tài chính đối với nhóm công ty mía đường HAGL ...

hag lai truoc thue dot bien hon 1000 ty dong quy ii2017 nho hoi to ket qua 2016 HAGL Agrico (HNG) báo lãi nghìn tỷ trong quý II, thực hiện 6 tháng gấp 2,3 lần kế hoạch năm

Mức lợi nhuận này cũng cao hơn nhiều lần so với mức ước lãi 225 tỷ đồng trong quý II mà lãnh đạo HNG công ...

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hagl-lai-truoc-thue-dot-bien-hon-1000-ty-dong-quy-ii2017-nho-hoi-to-ket-qua-2016-27985.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/