Giao dịch lớn cổ phiếu TTZ, TA9, LIG, ALV, DBT, VNE

Công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu TTZ, TA9, LIG, ALV, DBT, VNE.

Đăng ký bán ra: LIG

CTCP Licogi 13 (Mã: LIG): Ông Đỗ Thanh Hà, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 600.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 17-27/5.

Đăng ký mua vào: ALV, DBT, VNE

CTCP Xây dựng ALVICO (Mã: ALV): Bà Lâm Thu Huyền, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 300.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 17/5 đến ngày 14/6.

CTCP Dược phẩm Bến Tre (Mã: DBT): Bà Bùi Hồng Hạnh, vợ ông Phạm Thứ Triệu, Thành viên HDDQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 17/5 đến ngày 16/6.

Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (Mã: VNE): CTCP Malblue đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 18/5 đến ngày 16/6.

Giao dịch cổ đông lớn: TTZ, TA9

CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (Mã: TTZ): Bà Trần Thị Thu thông báo đã mua 244.700 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 6/5.

CTCP Xây lắp Thành An 96 (Mã: TA9): Cổ đông lớn AMERICA LLC thông báo đã mua 58.600 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 5/5.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/giao-dich-lon-co-phieu-ttz-ta9-lig-alv-dbt-vne--202251621371942.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/