Giao dịch lớn cổ phiếu NVT, CAP, SHS, SJE, AMV, SGI, TV6, PPH, X26, SFI, APH, TGG, SSI, SSB

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu NVT, CAP, SHS, SJE, AMV, SGI, TV6, PPH, X26, SFI, APH, TGG, SSI, SSB.

Đăng ký bán ra: SHS, SJE, AMV, SGI, TV6, PPH, X26, SFI, APH, TGG, SSI, SSB

CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội (Mã: SHS): Bà Trần Thị Thu Thanh, Phó Tổng giám đốc thông báo đã bán 445.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 4/8.

CTCP Sông Đà 11 (Mã: SJE): Ông Trần Văn Ngư, Phó Chủ tịch HĐQT thông báo đã bán toàn bộ 1.618.804 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 26/7 đến ngày 5/8.

CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y (Mã: AMV): Bà Đặng Thị Nương, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc đăng ký bán 7.289.076 cổ phiếu (tương đương 5,56% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 16-26/8.

CTCP Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group (Mã: SGI): Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, vợ ông Tạ Hoàng Sơn, Kế toán trưởng thông báo đã bán 71.811 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 13/7 đến ngày 9/8.

CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng (Mã: TV6): Cổ đông Welead Company PTE.LTD đăng ký bán 450.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 16/8 đến ngày 14/9.

Tổng CTCP Phong Phú (Mã: PPH): Ông Ngô Anh Tuấn, con bà Bùi Thị Thu, Ủy viên HĐQT thông báo đã bán 155.200 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 11/7 đến ngày 9/8.

CTCP 26 (Mã: X26): Bà Trần Thị Vân Hoa, chị ruột ông Trần Thanh Sơn, Ủy viên HĐQT thông báo đã bán 20.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 10/8.

CTCP Đại lý Vận tải SAFI (Mã: SFI): Bà Nguyễn Thanh Tuyền, Kế toán trưởng đăng ký bán 100.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 18/7 đến ngày 15/9.

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (Mã: APH): Cổ đông Nirav Sudhir Patel thông báo đã bán 696.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 4-11/8.

CTCP Louis Capital (Mã: TGG): CTCP Louis Holdings đăng ký bán 3.905.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 18/7 đến ngày 16/9.

CTCP Chứng khoán SSI (Mã: SSI): Bà Nguyễn Thị Thanh Hà thông báo đã bán 500.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 20/7 đến ngày 12/8.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (Mã: SSB): Bà Đặng Thu Trang, Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 116.400 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 29/7 đến ngày 8/8.

Đăng ký mua vào: CAP

CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (Mã: CAP): Ông Nguyễn Quốc Trinh, Ủy viên HĐQT thông báo đã mua 14.500 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 13/7 đến ngày 10/8.

Cổ đông lớn: NVT

CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (Mã: NVT): Ông Nguyễn Văn Dũng thông báo đã bán toàn bộ 8 triệu cổ phiếu (tương đương 8,86% vốn điều lệ) và không còn là cổ đông lớn ngày 5/8.

 

 

 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/giao-dich-lon-co-phieu-nvt-cap-shs-sje-amv-sgi-tv6-pph-x26-sfi-aph-tgg-ssi-ssb-202281219243167.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/