16:48 | 12/04/2021

Eximbank triệu tập thêm đại hội cổ đông bất thường

Sau hai cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 26 - 27/4 tới, Eximbank dự kiến tổ chức thêm một cuộc họp cổ đông bất thường. Ngày chốt quyền tham dự là ngày 14/5.

Eximbank liên tiếp triệu tập họp đại hội cổ đông - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. (Ảnh: Eximbank).

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) vừa có thông báo triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường.

Cụ thể, Eximbank sẽ chốt danh sách cổ đông có quyền tham dư cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 14/5. Thời gian và địa điểm họp sẽ được ngân hàng thông báo sau.

Nội dung họp sẽ theo văn bản kiến nghị, yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường của nhóm cổ đông ngày 12/3/2021 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.

Như vậy, đây dự kiến là cuộc họp cổ đông thứ 3 trong năm nay của Eximbank. 

Vào ngày 26 - 27/4 tới, ngân hàng sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 3 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Trong khi đó, vào năm ngoái, Eximbank từng 5 lần tổ chức bất thành cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020. 

Lần Eximbank thông báo tổ chức gần đây nhất là vào hồi đầu tháng 12/2020, tuy nhiên cuộc họp bị hoãn vì lý do phòng dịch COVID-19. Các lần trước đó cũng không thể tổ chức với lý do dịch bệnh hay không đủ túc số tham dự.

Trước tình trạng đó, trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tới đây, HĐQT ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc sửa đổi điều điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ.

Theo phương án điều chỉnh, tỷ lệ số cổ đông dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để có thể tiến hành ĐHĐCĐ giảm từ 65% xuống 50%.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, tỷ lệ số cổ đông dự họp để có thể tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ lần 2 giảm từ 51% xuống 33%. Thông báo mời họp lần thứ 2 phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.

Trường hợp cuộc họp lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp lần thứ 3 sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào tỷ lệ cổ đông dự họp.

Ngoài ra, HĐQT Eximbank cũng muốn điều chỉnh tỷ lệ tán thành để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ từ 65% xuống 50%.

Bên cạnh đó, theo tài liệu họp, Eximbank cho biết đến hết tháng 3 năm nay đã thanh toán hết trái phiếu VAMC nên đề xuất Ngân hàng Nhà nước cho phép chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2021. Nếu được chấp thuận, HĐQT sẽ trình cổ đông phương án cụ thể.

Dự kiến với lợi nhuận được chia sau trừ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018, 2019, 2020 là gần 2.214 tỷ đồng. Sau khi trừ cố phiếu quỹ Eximbank đang nắm giữ, cổ tức dự kiến là 1.800 đồng/cp.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/eximbank-trieu-tap-them-dai-hoi-co-dong-bat-thuong-20210412163538794.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/