09:07 | 08/04/2021

Eximbank muốn sửa điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ, bầu bổ sung thành viên HĐQT

HĐQT Eximbank sẽ trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành họp ĐHĐCĐ.

Eximbank muốn bầu bổ sung thành viên HĐQT, sửa điều điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. (Ảnh: Eximbank).

Theo tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ 3 được tổ chức vào ngày 26/4 tới, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) sẽ trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành họp ĐHĐCĐ.

Eximbank từng 5 lần tổ chức bất thành cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020. Lần Eximbank thông báo tổ chức gần đây nhất là vào hồi đầu tháng 12/2020, tuy nhiên cuộc họp bị hoãn vì lý do phòng dịch COVID-19. Các lần trước đó cũng không thể tổ chức với lý do dịch bệnh hay không đủ túc số tham dự.

Trước tình trạng đó, HĐQT ngân hàng sẽ trình về việc sửa đổi điều điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ.

Theo phương án điều chỉnh, tỷ lệ số cổ đông dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để có thể tiến hành ĐHĐCĐ giảm từ 65% xuống 50%.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, tỷ lệ số cổ đông dự họp để có thể tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ lần 2 giảm từ 51% xuống 33%. Thông báo mời họp lần thứ 2 phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.

Trường hợp cuộc họp lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp lần thứ 3 sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào tỷ lệ cổ đông dự họp.

Đồng thời, HĐQT Eximbank cũng muốn điều chỉnh tỷ lệ tán thành để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ từ 65% xuống 50%.

Trống ghế Tổng Giám đốc, bầu bổ sung hai thành viên HĐQT

Nếu như trước đó, chỉ có tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của ngân hàng; thì theo đề xuất sửa đổi trong tờ trình gửi cổ đông sắp tới, người đại diện theo pháp luật có thể là tổng giám đốc hoặc Chủ tịch HĐQT trong thời gian khuyết chức danh tổng giám đốc mà chưa hoàn tất việc bổ nhiệm người khác thay thế.

Hiện Eximbank vẫn chưa có tổng giám đốc. Ở thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Cảnh Vinh, vẫn giữ chức Quyền Tổng giám đốc của ngân hàng.

HĐQT Eximbank cũng đã từng có Nghị quyết bổ nhiệm ông Vinh làm Tổng giám đốc. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đã không phê chuẩn do Nghị quyết bầu và hồ sơ trình lên không hợp lệ.

Sau đó, Eximbank tiếp tục bổ sung hồ sơ để hoàn tất các thủ tục cho ông Nguyễn Cảnh Vinh lên làm Tổng giám đốc nhưng NHNN chưa có câu trả lời về kết quả.

Trước khi ông Vinh giữ chức quyền Tổng giám đốc Eximbank thì ông Lê Văn Quyết là Tổng giám đốc của ngân hàng. Đến tháng 4/2019, ông Quyết hết hạn hợp đồng lao động.

Vào thời điểm đó, Chủ tịch Lê Minh Quốc đã triệu tập cuộc họp HĐQT để gia hạn hợp đồng với Tổng giám đốc Lê Văn Quyết. Tuy nhiên, cuộc họp đã không diễn ra do không đủ thành viên tham dự. 

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, nâng tổng số thành viên lên 11 người, trong đó có 2 thành viên độc lập.

Hiện tại, HĐQT của Eximbank có 9 người bao gồm Chủ tịch Yasuhiro Saitoh, Phó Chủ tịch Nguyễn Quang Thông, Thành viên độc lập Lê Minh Quốc và các thành viên khác là ông Cao Xuân Ninh, Ngô Thanh Tùng, Lê Văn Quyết, Đặng Anh Mai, Hoàng Tuấn Khải và bà Lương Thị Cẩm Tú.

Trước đó, chỉ trong vòng có hơn 1 năm, "ghế nóng" của Eximbank đã đổi chủ đến 5 lần, từ ông Lê Minh Quốc sang bà Lương Thị Cẩm Tú, về ông Lê Minh Quốc, sang ông Cao Xuân Ninh và mới nhất là ông Yasuhiro Saitoh.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/eximbank-muon-sua-dieu-kien-tien-hanh-hop-dhdcd-bau-bo-sung-thanh-vien-hdqt-20210408082252826.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/