06:59 | 18/08/2020

EVFTA: Cam kết về thuế quan đối với giày dép

EVFTA loại bỏ thuế nhập khẩu cho hàng giày dép Việt Nam cho 37% số dòng thuế ngành giày dép ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, trong Hiệp định EVFTA, EU cam kết dành ưu đãi thuế nhập khẩu cho hàng giày dép Việt Nam như sau:

Loại bỏ thuế nhập khẩu ngay khi Hiệp định có hiệu lực cho 37% số dòng thuế ngành giày dép (các loại giày chống thấm cao su/nhựa, dép lê và dép đi trong nhà, nguyên phụ liệu ngành giày dép…).

Các dòng thuế này đang có mức thuế suất cơ sở từ 3,5 - 17%; 

Số còn lại, thuế suất cơ sở từ 5 - 17%, sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu theo lộ trình từ 3 đến 7 năm (phần lớn các loại giày dép mà Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu thuộc nhóm này).

Đối với thuế xuất khẩu, trong EVFTA, Việt Nam có cam kết loại bỏ thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu da (bao gồm cả da sống và da thuộc) trong vòng 5 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực (1/8/2020). 

Cụ thể, thuế xuất khẩu đối với nhóm hàng này sẽ được cắt giảm dần về 0% từ mức thuế cơ sở hiện nay (1 - 10% tùy từng mã hàng).

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/evfta-cam-ket-ve-thue-quan-doi-voi-giay-dep-20200817211937929.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/