SĐT

0938.189.222

Đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ dài hơn 1.500 km

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dự kiến ngắn hơn 200 km với tuyến hiện tại, ít hơn 10 nhà ga.