21:33 | 15/12/2020

Digiworld lên kế hoạch lãi sau thuế 300 tỷ đồng trong năm 2021

Với mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng, Digiworld dự kiến tỷ lệ tăng trưởng năm 2021 là 49% so với kế hoạch năm 2020.

Hội đồng quản trị CTCP Thế giới số (Digiworld, mã: DGW) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021. Theo đó, công ty dự kiến doanh thu đạt 15.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng. 

Trong năm 2020, Digiworld đặt mục tiêu doanh thu 10.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 202 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm nay, Digiworld ghi nhận 8.518 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 42% so với cùng kỳ) và đạt 168 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 50%). Tỷ lệ thực hiện kế hoạch năm 2020 sau ba quý lần lượt là 84% với chỉ tiêu doanh thu và 83% cho chỉ tiêu lợi nhuận.

Trong báo cáo vừa đưa ra mới đây, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế quí IV/2020 của Digiworld sẽ đạt lần lượt 3.670 tỷ đồng và 79,6 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 45% và 59% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do đó, dự báo cả năm 2020 doanh thu thuần của Digiworld đạt 12.147 tỷ đồng, tăng 43% và lợi nhuận sau thuế đạt 242 tỷ đồng, tăng 48,6% so với năm 2019. 

BVSC nhận định, triển vọng tăng trưởng Digiworld sẽ tiếp tục khởi sắc cho đến năm 2021. Cụ thể, doanh nghiệp có thể đạt 16.121 tỷ đồng doanh thu và 320 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Mức dự phóng này cao hơn so với kế hoạch mà doanh nghiệp này đặt ra.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/digiworld-len-ke-hoach-lai-sau-thue-300-ty-dong-trong-nam-2021-20201215211215392.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/