SĐT

0938.189.222

Điều gì chờ đợi giá vàng năm 2019?

Thị trường vàng 2019 dự báo lạc quan hơn với kết quả khảo sát cho thấy gần 80% các nhà đầu tư tin giá vàng sẽ tăng trong năm tới. Mặc dù vậy, các chuyên gia phân tích giá vàng khả năng tăng dần vào cuối năm 2019.
TagsTag: