11:12 | 10/08/2019

Điều chỉnh cục bộ Qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kí quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

Theo Điều chỉnh cục bộ Qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 được phê duyệt, Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan điều chỉnh mật độ xây dựng gộp tối đa từ 35% lên 50%.

Đối với Khu du lịch Lăng Cô nghĩa trang Trường Đồng, tuyến đường du lịch tại khu vực Lăng Cô (đường Chân Mây) sẽ được điều chỉnh thành đường nội bộ khu du lịch. Đồng thời, kéo dài tuyến đường ven núi Phú Gia đến quốc lộ 1A thành tuyến thay thế với mặt cắt toàn tuyến 30 m.

Còn chức năng khoảng 180 ha đất tại phía Nam trục trung tâm khu du lịch Lăng Cô sẽ được điều chỉnh từ đất phát triển du lịch và dịch vụ du lịch sinh thái cao cấp thành đất du lịch kết hợp nhà ở đô thị. Bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về qui hoạch xây dựng.

Qui mô nghĩa trang Trường Đồng cũng sẽ được mở rộng từ 3,5 ha lên khoảng 20 ha.

Khu du lịch Bãi Chuối (bao gồm khu vực bãi Chuối và bãi Cả) được điều chỉnh, cập nhật diện tích từ khoảng 120 ha thành khoảng 220 ha.

Khu du lịch Cảnh Dương, điều chỉnh chức năng khoảng 270 ha đất phát triển du lịch và dịch vụ sinh thái cao cấp thành đất du lịch kết hợp nhà ở đô thị. Bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về qui hoạch xây dựng.

Tầng cao tối đa các công trình cao tầng trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô cũng sẽ được điều chỉnh như sau: Khu vực Lăng Cô tối đa 40 tầng (+150 m), Khu vực Cảnh Dương tối đa 40 tầng (+150 m), Khu vực Cù Dù tối đa 25 tầng (+90 m).

khu-kinh-te

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nguồn: Báo Chính phủ

Ngoài ra, quyết định này còn sửa đổi một số nội dung của quyết định ngày 5/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

Cụ thể, khu phát triển du lịch và dịch vụ du lịch sinh thái cao cấp phân bố từ cửa Cảnh Dương, Cù Dù đến Cầu Từ Hiền, khu vực Lăng Cô ven núi Hải Vân và đảo Sơn Chà, có qui mô dự kiến khoảng 1.600 ha.

Trong đó, khu du lịch Lăng Cô 770 ha, khu du lịch Bãi Chuối 220 ha, khu du lịch đảo Sơn Chà 150 ha, khu du lịch Cù Dù 360 ha và các khu du lịch còn lại 100 ha.

Khu du lịch, du lịch cộng đồng kết hợp với nhà ở đô thị phân bố tại thị trấn Lăng Cô, Cảnh Dương và khu vực phía Tây đầm Lập An, Hói Mít, Hói Dừa qui mô khoảng 935 ha, bao gồm khu vực thị trấn Lăng Cô diện tích 315 ha, khu tái định cư đầm Lập An 30 ha, khu vực Hói Mít, Hói Dừa 320 ha, khu vực Cảnh Dương 270 ha.

Khu vực cây xanh sinh thái, vùng bảo vệ cảnh quan, rừng phòng hộ, đất cây xanh cách ly đường giao thông quốc gia, đường điện cao thế phân bố trên các khu vực núi như Hòn Voi, Hải Vân, Phú Gia, Phước Tượng, núi Giòn... qui mô khoảng 2.173,5 ha.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng tổ chức hướng dẫn thực hiện Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 đã được phê duyệt.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dieu-chinh-cuc-bo-qui-hoach-chung-xay-dung-khu-kinh-te-chan-may-lang-co-20190810105844099.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/