DIC Corp tiếp tục muốn hạ giá chào bán 100 triệu cổ phiếu xuống 15.000 đồng/cp

Theo kế hoạch ban đầu, giá chào bán mỗi cổ phiếu là 30.000 đồng, sau đó giảm về còn 20.000 đồng và hiện mức giá chào bán dự kiến DIC Corp trình cổ đông trong lần ĐHĐCĐ sắp tới còn 15.000 đồng.

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - Mã: DIG) vừa thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần hai diễn ra ngày 12/10 tới tại TP Vũng Tàu.

Đại hội sẽ trình về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tờ trình phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị du lịch Long Tân đồng thời kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm. Chỉ có kế hoạch phát hành cổ phiếu là thay đổi, hai nội dung còn lại không khác so với tờ trình dự kiến tại đại hội bất thường lần một.

Cụ thể, ĐHĐCĐ bất thường lần hai dự kiến trình cổ đông phương án chào bán tối đa 100 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 16,397%.

Theo DIC Corp, giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu DIG tại ngày 30/6/2022 là 15.507 đồng/cổ phiếu. Còn giá đóng cửa bình quân 30 phiên của cổ phiếu DIG (từ 21/7 đến 31/8) là 39.294 đồng/cổ phiếu

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên, DIC Corp dự kiến phân phối 100 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng/cổ phiếu. Còn theo kế hoạch tại ĐHĐCĐ bất thường lần một (diễn ra không thành công) là chào bán 150 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phần, tỷ lệ phát hành là 24,596%.

Như vậy, DIC Corp đã hạ giá chào bán xuống một nửa, từ 30.000 đồng/cổ phiếu xuống 15.000 đồng/cổ phiếu và giữ nguyên số lượng chào bán so với mục tiêu ban đầu.

Nếu lần phát hành này thành công, số tiền tối đa DIC Corp có thể thu về là 1.500 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ dùng để đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân tại Đồng Nai. Thời điểm thực hiện dự kiến quý IV này đến quý I/2023.

Theo kế hoạch, tổng mức đầu tư dự kiến của dự án Long Tân là 15.711 tỷ đồng, trong đó, vốn huy động thông qua vay ngân hàng và phát hành trái phiếu là 5.477 tỷ đồng; vốn tự có của doanh nghiệp và huy động khác là hơn 9.540 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào quý IV/2028.

  Diễn biến giá cổ phiếu DIG trong hơn 9 tháng qua. (Nguồn: TradingView). 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dic-corp-tiep-tuc-muon-ha-gia-chao-ban-100-trieu-co-phieu-xuong-15000-dongcp-2022922103341554.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/