14:43 | 28/03/2017

ĐHĐCĐ Bảo hiểm BIDV: Lợi nhuận 2017 tăng 35%, tỷ lệ cổ tức vẫn giữ mức 7%

Năm 2017, Bảo hiểm BIDV đưa ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất 186 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước. Trong khi đó, tỷ lệ cổ tức năm 2017 vẫn giữ nguyên mức 7%.

Sáng nay (28/3), Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (Mã: BIC) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

dhdcd bao hiem bidv day manh tang truong doanh thu tai bao hiem du kien doanh thu dat 300 ty trong 3 nam toi
ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của BIC (Ảnh: Kiều Chinh)

Lợi nhuận 2017 tăng trưởng 35% so với năm trước

Cụ thể, tổng doanh thu phát sinh phí bảo hiểm trong năm nay là 1.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 186 tỷ đồng, tăng lần lượt 13,7% và 35% so với kết quả năm 2016. Tỷ lệ cổ tức năm 2017 vẫn là 7%, tương đương khoảng 82 tỷ đồng.

Chia sẻ về kế hoạch này, Hội đồng quản trị (HĐQT) BIC cho biết, Công ty đi theo định hướng mục tiêu lợi nhuận nên tăng trưởng lợi nhuận cao hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu.

Mặt khác, mảng doanh thu xe cơ giới năm nay vẫn duy trì, Công ty sẽ tập trung vào thế mạnh là bảo hiểm về tài sản và thiệt hại.

Trong khi đó, BIC không chấp nhận tăng phí, loại bỏ nhóm dịch vụ có rủi ro cao, tập trung tăng trưởng doanh thu tái bảo hiểm kết hợp với ngân hàng mẹ. Theo đó, doanh thu sản phẩm tái bảo hiểm năm nay ước 150 tỷ đồng, sau ba năm sẽ tăng lên 300 tỷ đồng.

Liên quan đến chi phí, ban lãnh đạo cho biết dự kiến tỷ lệ chi phí kết hợp là 101%, tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc khoảng 44,2% (thấp hơn các công ty khác).

HĐQT định hướng tiết giảm tỷ lệ chi phí kết hợp theo từng năm. Trước mắt năm 2017, tỷ lệ chi phí kết hợp dưới 100%; 3 - 5 năm tới, các công ty thành viên có tỷ lệ kết hợp dưới 97%.

Về hoạt động đầu tư tài chính, BIC chủ yếu tập trung đầu tư tiền gửi. Năm 2017 Công ty đưa thêm một số danh mục đầu tư trụ sở cho các công ty thành viên. Đối với kế hoạch di dời trụ sở, BIC sẽ tạm dừng để đánh giá về vấn đề điều chuyển nhân sự cũng như vấn đề chi phí.

BIC cũng đang thực hiện 19 giải pháp công nghệ thông tin, theo dự toán ban đầu chi phí khoảng 3 triệu USD, áp dụng ít nhất trong 2 năm tới.

Dành 82 tỷ đồng trả cổ tức 2016 với tỷ lệ 7%

Trong năm 2016, BIC đạt khoảng 113 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và dự kiến sẽ dành khoảng 5,6 tỷ đồng cho quỹ dự trữ bắt buộc, 20 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng phúc lợi

dhdcd bao hiem bidv day manh tang truong doanh thu tai bao hiem du kien doanh thu dat 300 ty trong 3 nam toi
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (Nguồn: Tờ trình ĐHĐCĐ)

BIC dự định chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 7%, tương ứng khoảng 82 tỷ đồng.Thời gian thực hiện chưa được HĐQT đề cập đến.

Năm 2016, BIC đạt doanh thu 1.671 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 137,8 tỷ đồng, đều tăng trưởng so với năm trước nhưng không hoàn thành kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân BIC không đạt chỉ tiêu chủ yếu do cơn bão số 1,2 và việc lũ lụt ở các tỉnh miền Trung, TP HCM khiến lợi nhuận trước thuế giảm khoảng 42 tỷ đồng. Hơn nữa lợi nhuận từ hoạt đồng đầu tư chỉ đạt 20 tỷ đồng, giảm 25,6 tỷ đồng so với dự kiến. BIC cũng mất khoảng 16,9 tỷ đồng trích lập dự phòng khi đầu tư vào BIDV-Metlife. Năm 2016, doanh thu phí bảo hiểm gốc của BIC chiếm khoảng 4,1% tổng thị phần phi nhân thọ tại Việt Nam.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dhdcd-bao-hiem-bidv-loi-nhuan-2017-tang-35-ty-le-co-tuc-van-giu-muc-7-17538.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/