14:43 | 14/10/2020

Đắk Lắk trình Thủ tướng bổ sung qui hoạch 41 dự án điện gió và 19 dự án điện mặt trời

41 dự án điện gió có tổng công suất 3.700 MW của 27 nhà đầu tư và 19 dự án điện mặt trời với tổng công suất 4.193 MWp.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk cho biết theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét bổ sung qui hoạch phát triển điện lực quốc gia gồm 41 dự án điện gió, với tổng công suất 3.700 MW của 27 nhà đầu tư đề xuất và 19 dự án điện mặt trời, với tổng công suất 4.193 MWp.

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020 về việc bổ sung danh mục các dự án điện gió và lưới điện đấu nối vào Qui hoạch phát triển điện VII điều chỉnh, trong đó có 6 dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được bổ sung vào qui hoạch với tổng công suất dự kiến 657 MW.

6 dự án điện gió gồm dự án nhà máy điện gió Ea H’leo 1,2, công suất 57MW; dự án nhà máy điện gió Ea Nam, công suất 400MW; dự án nhà máy điện gió Cư Né 1, công suất 50MW; dự án nhà máy điện gió Cư Né 2, công suất 50MW; dự án nhà máy điện gió Krông Búk 1, công suất 50MW và dự án nhà máy điện gió Krông Búk 2, công suất 50MW.

Riêng Dự án Trang trại Phong điện Tây Nguyên - giai đoạn 1, công suất 28,8 MW đã xây dựng xong 12/12 tuabin gió, trong quí I/2020 đã đưa vào vận hành 5 tuabin gió, công suất 12MW; dự kiến trong năm 2020 sẽ vận hành phát điện 7 tuabin còn lại.

Hiện nay, có 5 dự án điện mặt trời với công suất 190 MWp đã hoàn thành đưa vào vận hành phát điện gồm nhà máy điện mặt trời Srêpôk 1, công suất 50MWp; nhà máy điện mặt trời Quang Minh, công suất 50MWp; dự án trang trại điện mặt trời BMT tại huyện Krông Pắc công suất 30 MWp; nhà máy điện mặt trời Jang Pông tại huyện Buôn Đôn công suất 10 MWp và dự án điện mặt trời Long Thành 1 tại huyện Ea Súp, công suất 50 MWp. 

Đối với Cụm dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện - Ea Súp, qui mô giai đoạn 1, công suất 720 MWp đang triển khai thi công; dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào vận hành trong năm 2020.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dak-lak-trinh-thu-tuong-bo-sung-qui-hoach-41-du-an-dien-gio-va-19-du-an-dien-mat-troi-20201014144421452.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/