Đã xử lý 70.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2017

Trong năm, đã xử lý khoảng 70.000 tỷ đồng nợ xấu, tăng 40% so với năm 2016. Trong đó, thu nợ từ khách hàng chiếm 54%, sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng chiếm 42,3%, phát mãi tài sản chiếm 2,3%.

da xu ly 70000 ty dong no xau trong nam 2017 NHNN yêu cầu TCTD tăng cường xử lý nợ xấu
da xu ly 70000 ty dong no xau trong nam 2017 Cú nhảy vọt trong lợi nhuận ngân hàng và câu chuyện 'kiến chọi voi'

Năm 2017, quá trình xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) được đẩy nhanh hơn, đặc biệt trong những tháng cuối năm. Các TCTD hạn chế chuyển nợ sang VAMC, xử lý nợ xấu qua các hình thức như bán nợ, phát mại tài sản bảo đảm (TSBĐ), sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng và các hình thức khác được đẩy mạnh hơn.

da xu ly 70000 ty dong no xau trong nam 2017
Đã xử lý khoảng 70.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2017.

Theo Báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, trong năm 2017, đã xử lý khoảng 70.000 tỷ đồng nợ xấu, tăng 40% so với năm 2016. Trong đó, thu nợ từ khách hàng chiếm 54%, sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng chiếm 42,3%, phát mãi tài sản chiếm 2,3%.

Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg đã đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu kể từ quý IV/2017. Nghị quyết số 42 về xử lý nợ xấu của các TCTD đã cơ bản tháo gỡ được các vướng mắc về pháp lý liên quan đến xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm như: Trao quyền thu giữ TSBĐ cho các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu; Áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp liên quan đến TSĐB tại tòa án; Tạo cơ chế xử lý tài chính với các TCTD khi bán nợ xấu.

Tuy nhiên, kết quả xử lý nợ xấu của hệ thống TCTD chưa được như kỳ vọng do hoạt động bán nợ xấu theo giá thị trường còn rất hạn chế; quá trình tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém và ngân hàng được mua 0 đồng chậm.

Số dư dự phòng rủi ro tín dụng của hệ thống TCTD tăng mạnh. Năm 2017, ước tăng khoảng 24,7% so với cuối năm 2016. Dự phòng rủi ro cụ thể ước tăng 26,3%, dự phòng rủi ro chung ước tăng 22,1% so với cuối năm 2016. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng so với nợ xấu báo cáo ở mức 65,8%.

Dự kiến năm 2018, hoạt động xử lý nợ xấu diễn ra tích cực và thực chất hơn do các yếu tố vĩ mô ổn định, kinh tế tiếp nối đà tăng trưởng; tình hình doanh nghiệp, thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản tiếp tục cải thiện; khuôn khổ pháp lý cho việc xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm dần được hoàn thiện

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/da-xu-ly-70000-ty-dong-no-xau-trong-nam-2017-44425.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/