Đà Nẵng đặt mục tiêu đến 2025 thu hút trên 150 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

TP Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025 có trên 150 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trong đó có ít nhất 10% doanh nghiệp trong nước đủ năng lực cung ứng sản phẩm trực tiếp cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 30/10/2020 về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Nghị quyết, phát triển công nghiệp hỗ trợ phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ của cả nước và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, trên cơ sở huy động có hiệu quả nguồn lực từ các thành phần kinh tế, sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư nước ngoài, tập trung phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các ngành công nghiệp ưu tiên, tạo ra giá trị tăng thêm cao cho ngành công nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố theo hướng bền vững.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến 2025 thu hút trên 150 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: TTXVN.

Mục tiêu, TP Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025 có trên 150 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ , trong đó có ít nhất 10% doanh nghiệp trong nước đủ năng lực cung ứng sản phẩm trực tiếp cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh; giá trị công nghiệp hỗ trợ chiếm khoảng 30% giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Thu hút ít nhất một công ty, tập đoàn đa quốc gia đầu tư sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

Đến năm 2030, thành phố có trên 300 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trong đó có ít nhất 15% doanh nghiệp trong nước đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh; giá trị công nghiệp hỗ trợ chiếm khoảng 40% giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Trên mỗi lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ thu hút ít nhất một công ty, tập đoàn đa quốc gia đầu tư sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

Tầm nhìn đến năm 2045, TP Đà Nẵng gia tăng số lượng các công ty, tập đoàn đa quốc gia sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh đầu tư vào Đà Nẵng; tăng tỉ lệ đóng góp của công nghiệp hỗ trợ vào giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; tăng số lượng các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất, cung ứng sản phẩm của các tập đoàn đa quốc gia và chuỗi giá trị toàn cầu.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/da-nang-dat-muc-tieu-den-2025-thu-hut-tren-150-doanh-nghiep-cong-nghiep-ho-tro-20201112104330572.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/