15:10 | 04/05/2021

Coteccons bị phạt 255 triệu đồng vì loạt vi phạm dưới thời ông Nguyễn Bá Dương

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) do công bố thông tin không đầy đủ và vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty.

Quyết định nêu rõ, Xây dựng Coteccons bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 không có nội dung về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty.

Bên cạnh đó, Coteccons còn bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên hội đồng quản trị.

Theo báo cáo tài chính riêng năm 2019 của công ty đã được kiểm toán, báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2020 được soát xét; trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, công ty có các giao dịch với các tổ chức có liên quan đến người nội bộ công ty.

Tuy nhiên, giao dịch giữa công ty với các bên liên quan trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 chưa được đại hội đồng cổ đông/hội đồng quản trị thông qua. Đây đều là những giai đoạn mà ông Nguyễn Bá Dương vẫn đang làm Chủ tịch HĐQT Coteccons, ông Bolat Duisenov chưa lên thay.

Trong thông báo phát đi mới đây, Coteccons nêu rõ HĐQT mới của công ty đã khắc phục các vi phạm nói trên và rà soát, công bố thông tin đầy đủ các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan chưa được công bố theo quy định, không chỉ các công ty được đề cập trong công văn của SSC mà còn các giao dịch giữa Coteccons và các bên liên quan khác đã được thực hiện từ 2017 đến tháng 6/2020.

Ban điều hành mới cũng cho biết đã bãi bỏ các văn bản nội bộ không tuân thủ quy định của pháp luật là quy chế hoạt động của HĐQT.

Ngoài ra, Coteccons cũng cho biết ban điều hành mới của công ty đã xây dựng hệ thống kiểm soát các giao dịch với bên liên quan, cụ thể là thông tin về tất cả các bên liên quan đã được thu thập một cách đầy đủ và tích hợp lên hệ thống nội bộ của công ty. Dữ liệu này sẽ được cập nhật hàng quý để đảm bảo tính kịp thời và chính xác.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/coteccons-bi-phat-255-trieu-dong-vi-loat-vi-pham-duoi-thoi-ong-nguyen-ba-duong-20210504110714721.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/