14:26 | 24/04/2020

Công ty dừng hoạt động và cổ phiếu bị hủy niêm yết, Thép Dana – Ý lại tố ngược UBND thành phố Đà Nẵng

Theo Thép Dana – Ý, việc chưa được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hoàn toàn do lỗi của UBND thành phố trong việc qui hoạch Cụm công nghiệp Thanh Vinh không đảm bảo khoảng cách li an toàn tổi thiểu (500m) và vi phạm trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ.

Công ty Cổ phần Thép Dana – Ý (Mã: DNY) vừa có giải trình về việc cổ phiếu bị hủy niêm yết. Theo đó, cuối năm 2018, Thép Dana Ý bị tạm ngừng hoạt động do UBND thành phố Đà Nẵng xử phạt (Quyết định 5585 ngày 22/11/2018). Công ty bị đình chỉ hoạt động sản xuất trong 6 tháng để khắc phục vi phạm "Không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án".

Sau khi quyết định này đưa ra, Thép Dana Ý cho rằng việc chưa được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hoàn toàn do lỗi của UBND thành phố trong việc qui hoạch Cụm công nghiệp Thanh Vinh không đảm bảo khoảng cách li an toàn tổi thiểu (500m) và vi phạm trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ.

Đồng thời Thép Dana - Ý "tố" yêu cầu khắc phục vi phạm của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trong quyết định 5585 là không khả thi, doanh nghiệp không thể thực hiện được.

Vấn đề cần khắc phục lớn nhất và mấu chốt khoảng cách ly an toàn tối thiểu giữa Nhà máy với khu dân dư thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND thành phố Đà Nẵng. Thép Dana - Ý hay bất cứ doanh nghiệp nào trong tình huống này cũng không thể tự khắc phục vấn đề khoảng cách li an toàn tổi thiểu để được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, Thép Dana - Ý lập luận.

Kết quả là dù đã hết hạn đình chỉ hoạt động 6 tháng nhưng UBND thành phố vẫn chưa cho công ty hoạt động trở lại. Tính đến giữa tháng 4 năm nay, công ty vẫn đang dừng hoạt động. Do đó, đơn vị kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán, dựa trên các nguyên nhân.

Thứ nhất là không thể thu thập bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính hiện hữu của hàng tồn kho gần 460 tỉ đồng bằng thủ tục chứng kiến kiểm kê. Ngoài ra, công ty đã đừng hoạt động trên 12 tháng và các tài sản máy móc bị hoen gỉ, giảm chất lượng, tuổi thọ và công năng.

Thứ hai là một số khoản nợ phải trả (chủ yếu là công nợ nước ngoài) chưa được đối chiếu xác nhận mặc dù kiểm toán viên đã sử dụng thủ tục kiểm toán thay thế bằng cách gửi thư xác nhận nhưng vẫn chưa nhận được sự phản hồi của các bên liên quan do bộ phận nhân viên nhập khẩu đã nghỉ việc.

Nói về phương án khắc phục, Thép Dana - Ý cho biết sẽ làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng liên quan đến việc thực hiện chủ trương di dời xưởng cán thép của công ty từ Cụm công nghiệp Thanh Vinh đến Khu công nghiệp Hòa Khánh để khôi phục hoạt động xưởng cán trong thời gian sớm nhất.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cong-ty-dung-hoat-dong-va-co-phieu-bi-huy-niem-yet-thep-dana-y-lai-to-nguoc-ubnd-thanh-pho-da-nang-20200424142625761.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/