SĐT

0938.189.222

Chủ tịch Hoa Sen Lê Phước Vũ nhận thù lao 42 triệu đồng/tháng

Trong niên độ tài chính 2017-2018, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen nhận thù lao cho chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị 30 triệu đồng/tháng và cho chức danh Trưởng Ban Tái cấu trúc 12 triệu đồng/tháng.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2017-2018 (từ 1/10/2017 đến 30/9/2018) của CTCP Tập đoàn Hoa Sen công bố, ông Lê Phước Vũ nhận thù lao cho chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị 30 triệu đồng/tháng và cho chức danh Trưởng Ban Tái cấu trúc 12 triệu đồng/tháng.

chu tich hoa sen le phuoc vu nhan thu lao 42 trieu dongthang
chu tich hoa sen le phuoc vu nhan thu lao 42 trieu dongthang
(Nguồn: Tập đoàn Hoa Sen).

Ông Trần Ngọc Chu nhận mức thù lao 94 triệu đồng/tháng cho 5 chức danh bao gồm Phó Ban Tái cấu trúc; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen; Chủ tịch Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen và Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành Tập đoàn Hoa Sen.

Ông Trần Quốc Trí nhận mức thù lao 149 triệu đồng/tháng với 4 chức danh gồm Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc; Phó Ban Tái cấu trúc; Thành viên Ban Tổng Giám đốc phụ trách Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.

Mới đây, Chủ tịch HĐQT Lê Phước Vũ đã hoàn tất hoàn tất mua 4 triệu cổ phiếu HSG như đăng kí trước đó. Thời gian giao dịch từ 21/12 đến 24/12 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch ông Vũ nâng số cổ phiếu HSG sở hữu lên gần 45,2 triệu cp, tương ứng tỉ lệ 11,74%.

Cùng trong khoảng thời gian trên, Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen cũng hoàn tất bán 4 triệu cổ phiếu HSG theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, tỉ lệ sở hữu của Đầu tư Hoa Sen tại Tập đoàn Hoa Sen giảm xuống còn 24,32%, tương đương gần 93,63 triệu cp.

Đầu tư Hoa Sen tiếp tục là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Hoa Sen, cả hai công ty này đều do ông Lê Phước Vũ làm chủ tịch.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen dự kiến trình cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất niên độ tài chính 2018-2019 với sản lương tiêu thụ thép 2.006 nghìn tấn, tăng 7% so với niên độ trước.

Doanh thu thuần 31.500 tỉ đồng, giảm 9% so với thực hiện 2017-2018 (báo cáo tài chính đã kiểm toán); lợi nhuận sau thuế 500 tỉ đồng, tăng 22%.

Xem thêm

Minh Anh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng