17:52 | 06/04/2018

Bộ TNMT cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Đà Nẵng, Bình Phước... để trình Thủ tướng

Thủ tướng yêu cầu Bộ TNMT phối hợp với các tỉnh Bình Phước, Cà Mau, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp và 2 Bộ Quốc phòng, Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020).

bo tnmt can khan truong hoan thien ho so dieu chinh quy hoach su dung dat da nang binh phuoc de trinh thu tuong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất toàn tỉnh Ninh Bình
bo tnmt can khan truong hoan thien ho so dieu chinh quy hoach su dung dat da nang binh phuoc de trinh thu tuong Bất động sản Đà Nẵng và xu hướng 'ly tâm'
bo tnmt can khan truong hoan thien ho so dieu chinh quy hoach su dung dat da nang binh phuoc de trinh thu tuong Bình Dương quy hoạch 'đất vàng' để hút nhà đầu tư

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của các địa phương.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương và các Bộ, ngành phải sử dụng đất đai có hiệu quả, thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 8/8/2017 của Chính phủ về việc tăng cường quản lý và sử dụng rừng và đất rừng, đặc biệt là rừng và đất rừng tự nhiên.

bo tnmt can khan truong hoan thien ho so dieu chinh quy hoach su dung dat da nang binh phuoc de trinh thu tuong
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện các hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) đối với các tỉnh có chỉ tiêu quy hoạch đất.

Đối với các tỉnh có chỉ tiêu sử dụng đất rừng thấp hơn so với chỉ tiêu quốc gia phân bổ, Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương rà soát lại, có báo cáo cụ thể, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi đất rừng đúng mục đích, hạn chế tối đa việc sử dụng đất rừng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các tỉnh Bình Phước, Cà Mau, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp và 2 Bộ Quốc phòng, Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020).

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bo-tnmt-can-khan-truong-hoan-thien-ho-so-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-da-nang-binh-phuoc-de-trinh-thu-tuong-50450.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/