11:41 | 01/04/2020

Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm không giới thiệu gói bảo hiểm liên quan đến dịch COVID-19

Các doanh nghiệp rà soát, quán triệt trong toàn hệ thống, bao gồm các đại lí bảo hiểm không được sử dụng thông tin, hình ảnh về COVID-19 để giới thiệu, chào bán bảo hiểm.

Chiều ngày 31/3, Cục Quản lí, giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa chính thức ban hành hai văn bản gửi các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ liên quan tới bảo hiểm đối với dịch bệnh COVID-19.

Văn bản nêu, ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quán triệt trên toàn hệ thống, đại lí của doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Khoản 10 Chỉ thị số 16/CT-TTg: “Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với dịch bệnh COVID-19”.

Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, Bộ Tài chính cũng yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo này của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16. Đồng thời, các doanh nghiệp rà soát, quán triệt trong toàn hệ thống, bao gồm các đại lí bảo hiểm không được sử dụng thông tin, hình ảnh về COVID-19 để giới thiệu, chào bán bảo hiểm.

Trước đó, một số doanh nghiệp bảo hiểm đã triển khai một số sản phẩm bảo hiểm liên quan tới dịch bệnh COVID-19 với chi phí và quyền lợi được bảo hiểm khá hấp dẫn.

Chẳng hạn như, chỉ với mức phí bảo hiểm từ 30.000 đồng đến 300.000 đồng, người tham gia bảo hiểm có thể được hưởng quyền lợi bảo hiểm từ 50-150 triệu đồng, tùy theo gói thời gian bảo hiểm.

Theo chuyên gia tài chính Lâm Minh Chánh, dịch COVID-19 có thể sẽ trở thành yếu tố "loại trừ bảo hiểm". Khi đó các công ty bảo hiểm đã thu phí sản phẩm hoàn toàn có quyền từ chối bồi thường đối với các tử vong, tai nạn, hậu quả do dịch bệnh gây ra.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bo-tai-chinh-yeu-cau-doanh-nghiep-bao-hiem-khong-gioi-thieu-goi-bao-hiem-lien-quan-den-dich-covid-19-2020040111403716.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/