16:54 | 29/06/2020

Bổ nhiệm, điều động Giám đốc công an tỉnh Lai Châu và Bắc Kạn

Ông Nguyễn Viết Giang, PGĐ Công an tỉnh Hà Giang, giữ chức vụ GĐ Công an tỉnh Lai Châu. Đồng thời, ông Hà Văn Tuyên, GĐ Công an tỉnh Lai Châu, được điều động đến nhận nhiệm vụ làm GĐ Công an tỉnh Bắc Kạn.

Tại Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Lai Châu diễn ra mới đây, Thứ trưởng Bộ công an Lương Tam Quang đã chủ trì và trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Giang, từng giữ chức vụ PGĐ Công an tỉnh Hà Giang, nhận và giữ chức vụ GĐ Công an tỉnh Lai Châu.

Bổ nhiệm, điều động Giám đốc công an tỉnh Lai Châu và Bắc Kạn - Ảnh 2.

Ông Hà Văn Tuyên được điều động và giữ chức vụ Công an tỉnh Bắc Kạn. (Ảnh: VGP).

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an cũng thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động ông Hà Văn Tuyên, GĐ Công an tỉnh Lai Châu đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ GĐ Công an tỉnh Bắc Kạn.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bo-nhiem-dieu-dong-giam-doc-cong-an-tinh-lai-chau-va-bac-kan-20200629154036502.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/