11:59 | 21/10/2019

Bảo hiểm Quân đội (MIC) lãi sau thuế 9 tháng đạt hơn 155 tỉ đồng, tăng 44%

MIC ghi nhận lãi sau thuế quí III/2019 đạt 27,1 tỉ đồng, gấp 5,2 lần cùng kì theo đó lũy kế 9 tháng, lãi sau thuế 115,5 tỉ đồng, tăng 44%.

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) vừa công bố báo cáo tài chính quí III/2019 với doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm 413 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kì năm ngoái.

Trong đó, doanh thu thuần từ phí bảo hiểm thuần đạt 364 tỉ đồng, tương đương cùng kì và chiếm 88% doanh thu thuần. Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm 49,3 tỉ đồng, tăng 16%.

Chi bồi thường 170 tỉ đồng, tăng 26%. Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm 44,5 tỉ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kì.

Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm ở mức 15 tỉ đồng trong khi cùng kì 107 tỉ đồng

Đáng chú ý, chi phí khác trong kì giảm mạnh từ 18 tỉ đồng xuống còn chưa đầy 1 tỉ đồng.

Lợi nhuận hoạt động tài chính giảm nhẹ xuống 40 tỉ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 78 tỉ đồng lên 91 tỉ đồng

Sau khi trừ các loại chi phí, MIC ghi nhận lãi sau thuế quí III/2019 đạt 27,1 tỉ đồng, gấp 5,2 lần cùng kì.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 1.205 tỉ đồng, tăng 6%. Lợi nhuận sau thuế 115,5 tỉ đồng, tăng 44%.

Tại thời điểm 30/9/2019, tổng tài sản đạt 4.634 tỉ đồng, tăng 26% so với đầu năm. Đầu tư tài chính ngắn hạn 2.445 tỉ đồng, tăng 39% trong đó đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng từ 1.658 tỉ đồng lên 2.445 tỉ đồng.

Tài sản tái bảo hiểm giảm từ 515 tỉ đồng xuống 642 tỉ đồng. Dự phòng nghiệp vụ 1.935 tỉ đồng, tăng 13% so với đầu năm.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bao-hiem-quan-doi-mic-lai-sau-thue-dat-hon-155-ti-dong-tang-44-20191021115913727.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/