Bac A Bank đặt mục tiêu lãi trước thuế cán mốc 1.000 tỷ đồng năm 2022, chia cổ tức tỷ lệ 8%

Năm 2022, Ngân hàng Bắc Á dự kiến sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ thêm hơn 24% lên 9.354 tỷ đồng thông qua việc phát hành hơn 182 triệu cổ phiếu, mục tiêu tăng trưởng tín dụng 10% và lãi trước thuế đạt 1.000 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank - Mã: BAB) vừa công bố tài liệu đại hội thường niên năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng như tăng vốn, phát hành cổ phiếu, kế hoạch kinh doanh năm mới,...

Theo đó, Bac A Bank sẽ trình đại hội kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 7.531 tỷ đồng lên gần 9.354 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành: trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 8% (khoảng 60 triệu cp) và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 15% (số lượng tối đa hơn 122 triệu cp).

Với đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, mức giá chào bán dự kiến là 15.000 đồng/cp. Ngân hàng dự kiến sẽ thực hiện chào bán trong năm 2022 sau khi kết thúc tăng vốn đợt 1. 

Số vốn điều lệ tăng thêm, khoảng hơn 1.822 tỷ đồng, Bac A Bank dự kiến phân bổ một phần cho việc đầu tư trụ sở, phát triển mạng lưới giao dịch (800 tỷ đồng), phần còn lại để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh.

 

 Nguồn: Bac A Bank.

 

Năm 2022, ngân hàng đặt mục tieu lợi nhuận trước thuế đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2021. Cùng với đó, tổngtài sản của ngân hàng đạt 130.000 tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm, vốn điều lệ tăng lên mức 9.354 tỷ đồng, tăng 24,2%, huy động vốn khách hàng tăng 9% và tổng cấp tín dụng tăng 10%, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%. 

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Bac A Bank

 

 Nguồn: Bac A Bank

 

 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bac-a-bank-dat-muc-tieu-lai-truoc-thue-can-moc-1000-ty-dong-nam-2022-chia-co-tuc-ty-le-8-2022328115548478.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/