ACB có thêm 2.500 tỷ đồng vốn giá rẻ từ trái phiếu

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, không có tài sản đảm bảo, lãi suất 3,5%/năm. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, ACB đã phát hành 8 lô trái phiếu với tổng giá trị 14.200 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã: ACB) vừa công bố chào bán thành công 2.500 trái phiếu, tương ứng 2.500 tỷ đồng cho một tổ chức trong nước với kỳ hạn ba năm, đáo hạn ngày 15/7/2024.

Trong đợt phát hành này, Công ty TNHH Chứng khoán ACB đóng vai trò là tổ chức tư vấn phát hành, đồng thời là đại lý phát hành, đăng ký lưu ký và thanh toán trái phiếu.

Trái phiếu của ACB là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải là nợ thứ cấp, không có tài sản đảm bảo. Lãi suất trái phiếu là 3,5%/năm, trả định kỳ 1 năm/lần.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được ngân hàng sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, hỗ trợ đảm bảo tính ổn định nguồn vốn và phục vụ nhu cầu tín dụng cũng như như tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trước đó, từ ngày 6/5 đến 8/7, ACB đã phát hành 7 lô trái phiếu khác với tổng giá trị 11.700 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, ngân hàng này đã huy động 14.200 tỷ đồng trái phiếu.

Trong 6 tháng đầu năm, ACB ghi nhận lãi trước thuế 6.352 tỷ đồng, tăng 66,3% so với cùng kỳ, tương ứng 60,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt 471.275 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 9,7% lên 341.668 tỷ đồng. Huy động tăng 1,5% lên 358.474 tỷ đồng.

Nợ xấu của ACB tăng 27% trong 6 tháng đầu năm lên 2.330 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,59% lên 0,68%. Nguyên nhân chủ yếu do nợ nhóm 3 tăng mạnh 163% từ 212,5 tỷ lên 560,5 tỷ đồng. Nợ nhóm 4 và nợ nhóm 5 cũng ghi nhận mức tăng lần lượt là  29% và 2% so với đầu năm.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/acb-co-them-2500-ty-dong-von-gia-re-tu-trai-phieu-20210813211741621.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/