15:50 | 01/08/2019

6 tháng, Bảo Minh (BMI) đạt doanh thu phí bảo hiểm gần 2.000 tỉ đồng

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh (Bảo Minh, mã BMI) vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.

Theo đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm của Bảo Minh trong nửa đầu năm đạt trên 1.926 tỷ đồng, tăng 1,53% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc gần 1.666 tỷ đồng, doanh thu nhận tái bảo hiểm là 261 tỷ đồng.

Nếu so với kế hoạch, trong khi doanh thu nhận tái bảo hiểm vượt kế hoạch nửa năm và đã hoàn thành 52,2% kế hoạch cả năm, thì doanh thu phí bảo hiểm gốc tuy vẫn tăng nhẹ 1,15% so với cùng kỳ, song chưa đạt kế hoạch nửa năm.

Lý giải về kết quả kinh doanh chưa được như kỳ vọng, tại Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, thúc đẩy phát triển kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019, ông Lê Văn Thành, Tổng giám đốc Công ty cho biết, do trong nửa đầu năm, kinh doanh bảo hiểm gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải. 

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được thông qua tại ĐHCĐ thường trước đó, Bảo Minh đặt mục tiêu tổng doanh thu 4.577 tỷ đồng (tăng 7,18% so với năm trước); lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng, tăng 9%; lợi nhuận sau thuế 185 tỷ đồng, tăng 14%; ROE ước đạt bình quân 8%. Công ty dự kiến trả cổ tức 15%, cao hơn mức chia 12% trong năm 2018.

Năm nay, Bảo Minh cũng sẽ thực hiện việc nới room cho nhà đầu tư nước ngoài lên 100%, đồng thời điều chỉnh một số ngành kinh doanh cho phù hợp. 

Kế hoạch tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài một khi việc nới room hoàn tất cũng đã được Bảo Minh tính tới.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/6-thang-bao-minh-bmi-dat-doanh-thu-phi-bao-hiem-gan-2000-ty-dong-20190801155022231.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/