SĐT

0938.189.222

10 năm vào VN: Samsung đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng, nhân sự tăng 400 lần

Từ một điểm đến đầu tư chiến lược, Việt Nam trở thành ngôi nhà thứ 2 của Samsung với hàng loạt con số tăng trưởng trong kinh doanh, nhà máy, nhân sự và sản phẩm.